vestnik

Pesti jih pomanjkanje prostora v vrtcu

Marina Vrbnjak, 31. 8. 2019
Marina Vrbnjak
Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Aktualno

Svetniki so z odlokom omogočili gradnjo poslovno-obrtne cone Grabonoš – Seznanili so se z idejno zasnovo novega vrtca – Občinska uprava kmalu v novih prostorih

Eden izmed poglavitnih ciljev Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je zagotovitev novih delovnih mest v občini. Na sedmi redni seji občinskega sveta so zato soglasno potrdili odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, s čimer so omogočili gradnjo poslovno-obrtne cone Grabonoš v bližini avtocestnega priključka. S tem želijo preprečiti, da bi se veliki proizvodni objekti umeščali znotraj naselij, na območjih, predvidenih za stanovanja in kmetijstvo. Obrtna cona se bo raztezala na okoli desetih zemljiščih, ki so za zdaj še v zasebni lasti, saj jih občina še ni začela odkupovati. Kot so pojasnili v občinski upravi, še ne morejo govoriti o stroških, ki jih bo občina imela z odkupom, saj še ni bila opravljena cenitev zemljišč. Pričakuje se, da bodo v coni investirali tako domači kot tuji podjetniki.

IMG_20190821_181935
Marina Vrbnjak
Predstavniki lokalne skupnosti so se seznanili z idejno zasnovo novega vrtca.

Predstavili so idejno zasnovo novega vrtca

Že dlje časa se pri Svetem Juriju ob Ščavnici spopadajo s pomanjkanjem prostora v tamkajšnjem vrtcu Sonček. Ravnatelj Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Kraner je predstavnike lokalne skupnosti ponovno opomnil, da je vrtec, zgrajen leta 2001, bistveno premajhen, saj zagotavlja prostor le za tri skupine jaslic. Skupina otrok, starih od tri do štiri leta, je že več let v večnamenskem prostoru, starejši otroci pa v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Prav tako nimajo primernih prostorov za shranjevanje rekvizitov, ki jih potrebujejo oziroma uporabljajo otroci. »Vpis se še povečuje, za naslednje leto pa ne moremo zagotoviti, da bomo lahko sprejeli vse otroke,« je dodal Kraner.

IMG_20190821_190347
Marina Vrbnjak
Idejna zasnova vrtca, ki jo je pripravilo podjetje Progrin iz Gornje Radgone.

Že leta 2012 se je zaradi prostorske stiske v vrtcu občina obrnila na arhitekta Aleksandra Ostana, ki je takrat pripravil idejni projekt za gradnjo novega nizkoenergijskega vrtca. Ker so bili omejeni z velikostjo parcele, bi vrtec po takratnih načrtih stal na območju vrtčevskega igrišča. Z dodatnimi štirimi enotami bi zadovoljili potrebe po štirih novih oddelkih. Vendar v naslednjih letih do realizacije ni prišlo, v tem času pa je občina odkupila stavbno zemljišče pri trenutnem vrtcu, ki bi bilo primernejše za gradnjo novega vrtca, v katerem bi lahko uredili prostore za pet novih oddelkov. Občinska uprava se je zato obrnila na podjetje Progrin iz Gornje Radgone in to je pripravilo novo idejno zasnovo, ki so jo predstavili na občinski seji. Pri tej točki so se odprla številna vprašanja o smiselnosti priprave nove idejne zasnove ter izgubi denarnih sredstev, ki so bila porabljena za načrte in dokumentacijo v minulih letih.

IMG_6757
Marina Vrbnjak
Selitev uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v prostore KUS bo potekala prve dni septembra.

Župan Anton Slana je opozoril, da so ugotovili, da za objekt po predhodnih projektih ne bi mogli pridobiti uporabnega dovoljenja, prav tako bi bil standard v njem nižji. Vrtec na novi lokaciji bi imel v kletnih prostorih prostor za kuhinjo, pralnico, shrambe in pisarno, v pritličju pa pet igralnic s pripadajočimi terasami. »Če ne bo prišlo do zapletov, bo ta objekt izročen v uporabo do konca leta 2020,« je zagotovil Slana. "Našim otrokom želimo zagotoviti bivanje po standardih, ki so zakonsko določeni," je še povedal.

Občinska uprava kmalu v novih prostorih

Se bo pa v začetku prihodnjega meseca v prostore Kulturno-upravnega središča Občine Sveti Jurij ob Ščavnici preselila občinska uprava. Zato od 2. do 5. septembra ne bo uradnih ur. Dosedanje prostore pa naj bi predvidoma dali v najem društvom in v poslovni najem.

vrtec sveti-jurij-ob-ščavnici