vestnik

Petrovska občina pomaga Dušanu Lepoši

D. N., 14. 11. 2023
Jure Kljajić
Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji sprejeli sklep o oprostitvi plačila prispevka za nov vodovodni priključek za objekt v Adrijancih.
Aktualno

Asfaltirali bodo cesto do njegove hiše, oprostili ga bodo plačila vodovodnega priključka

Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji sprejeli sklep o oprostitvi plačila prispevka za nov vodovodni priključek za objekt v Adrijancih. Gre za hišo, v kateri živi Dušan Lepoša, ki je po lanski nesreči s kolesom ostal priklenjen na invalidski voziček. Hišo v Adrijancih si je Lepoša, ko se je občasno vračal v domovino po delu v tujini, tudi urejal, zaradi njegovega zdravstvenega stanja pa to trenutno ni mogoče. Da bi mu prihranili vsaj kakšno skrb in mu pomagali, kolikor lahko, so se svetniki odločili, da mu bodo poleg oprostitve plačila vodovodnega priključka zagotovili še asfaltiranje občinske ceste in dovoza do hiše, predhodno so mu že pomagali z ureditvijo klančine pred vhodom.

dušan-lepoša, adrijanci, nesreča
Osebni arhiv
Dušan Lepoša je po lanski nesreči s kolesom ostal priklenjen na invalidski voziček.

Prav tako so v drugi obravnavi potrdili statut občine in poslovnik občinskega sveta. Oba sta bila po prvi obravnavi, ki je bila junija na šesti redni seji, v enomesečni javni razpravi, ker ni bilo vloženih nobenih pripomb, se je postopek obravnave in potrjevanja obeh dokumentov lahko nadaljeval oziroma sklenil. Poleg omenjenega so svetniki sprejeli letni program ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini za letos. Občina bo za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij namenila nekaj več kot 3400 evrov, za podporo ohranjanja oziroma povečevanja rodovitnosti tal pa šest tisoč evrov, skupno torej okoli 9400 evrov. Pri tem velja omeniti, da pomoč za plačilo zavarovalnih premij po omenjenem pravilniku skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 70 odstotkov stroškov zavarovalne premije, najvišji skupni znesek pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo v tekočem letu pa ne sme preseči tisoč evrov. Za podporo ohranjanja rodovitnosti tal lahko kmetijsko gospodarstvo prejme do 500 evrov letno.

Imenovana je bila tudi članica sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Kot je pojasnil Drago Svetec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sta prispeli dve vlogi z istim predlogom, to je bila Mirjana Časar, ki jo je občinski svet soglasno tudi potrdil. Časarjeva bo, če ji bodo podporo izrekli tudi svetniki občin Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice, predstavnica teh občin v svetu omenjenega zavoda.

občina-gornji-petrovci seja dušan-lepoša
Kaj zdaj berejo drugi