vestnik

Po grozodejstvih v Srbiji v petek v slovenskih šolah dan kulture nenasilja in strpnosti

Vestnik.si, 9. 5. 2023
Jure Kljajić
Slika je simbolična.
Aktualno

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v začetku tega tedna osnovnim in srednjim šolam, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in dijaškim domovom poslalo okrožnico, v kateri so zapisali, da bo 12. maj posvečen kulturi nenasilja in strpnosti.

Uvodoma so zapisali, da so se dogodki preteklega tedna dotaknili vseh, in na ministrstvu verjamejo, da so se šole nanje z različnimi aktivnostmi že odzvale. "Ničelna toleranca do nasilja je ideal, h kateremu stremimo za sooblikovanje skupnosti, v kateri je prijetno živeti. V teh dneh več pozornosti namenjamo vzgojnemu delovanju, prepoznavanju ranljivih posameznic in posameznikov, zaznavanju stisk in morebiti tudi neprimernemu vedenju, ukvarjamo se z dejavnostmi za krepitev čustvene odpornosti, socialnemu ter čustvenemu opismenjevanju učenk in učencev ter dijakinj in dijakov," tako na ministrstvu. 

Na pobudo premierja Roberta Goloba bo petek v šoli posvečen kulturi nenasilja in strpnosti. Šole naj, tako je zapisano v okrožnici, pouk ali vsaj del pouka namenijo različnim, starosti otrok in mladostnikov prilagojenim aktivnostim, usmerjenim v udejanjanje ničelne tolerance do nasilja in opolnomočenje učencev in dijakov za preprečevanje nasilja in odzivanje v situacijah nasilja. 

Jutri bo ministrstvo v sodelovanju s strokovnimi inštitucijami posredovalo gradiva, ki bodo šolah lahko v pomoč pri izvedbi aktivnosti. "Zavedamo se, da šola ne more prevzeti vsega bremena preprečevanja nasilja, je pa prostor, v katerem otrokom, mladostnicam in mladostnikom zagotavljate varno, vključujoče in spodbudno učno okolje ter jih opremljate za ustrezno delovanje v družbi. Želimo si, da bi se tovrstno delo, zlasti na ravni primarne preventive, nadaljevalo tudi v prihodnje," tako minister Darjo Felda. 

šole okrožnica ministrstvo-za-vzgojo-in-izobraževanje
Kaj zdaj berejo drugi