vestnik

Podpisana pogodba za gradnjo novega vrtca v Srednji Bistrici

Vestnik.si, 7. 7. 2022
Arhiv Občine Črenšovci
Pogodba za novi vrtec je podpisana.
Aktualno

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja in tehnični direktor podjetja Vg5, d. o. o., Nejc Hrastnik sta v prostorih občine podpisala gradbeno pogodbo za novogradnjo vrtca v Srednji Bistrici.

Izvajalec VG5, d. o. o., je bil v javnem razpisu izbran kot najugodnejši ponudnik. Vrednost pogodbe z DDV znaša 3.158.540,65 EUR, od katere je v letu 2022 okvirno predvidena 25 odstotna realizacija, v letu 2023 60 odstotna in 15 odstotna v letu 2024.
Pooblaščeni gradbeni nadzor s strani investitorja bo opravilo podjetje Eko ing, gradbeni inženiring, d. o. o. Z direktorjem Miranom Kreslinom je bila tudi danes podpisana pogodba.

Občina je v letu 2020 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Atrij d.o.o., odgovorni vodja projekta je Nina Kolarič Tibaut. Februarja 2021 je občina pridobila gradbeno dovoljenje. Nato se je prijavila na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Le-to ji je odobrilo obseg sofinanciranja novogradnje v višini 1.172.667,07 EUR. Preostanek finančnih sredstev bo občina zagotovila iz proračuna.
V šolskem letu 2022/2023 je v vrtec Bistrica vpisanih 65 otrok, ki so razporejeni v štiri oddelke. Od teh je en oddelek zaradi prostorske stiske v šoli. Zgradba sedanjega vrtca je bila zgrajena leta 1980, novi objekt pa bo zgrajen poleg obstoječega, ob parkirišču pri osnovni šoli Prežihovega Voranca Bistrica.
»Nov, sodoben vrtec bo za ta kraj pomembna pridobitev. Našim otrokom in kolektivu bomo tako omogočili boljše prostorske pogoje, z investicijo pa bomo prispevali tudi k privlačnosti naše občine za mlade družine,« je ob podpisu pogodbe povedala županja Vera Markoja.
vrtec-srednja-bistrica vrtec