vestnik

Pomoč družini na domu v petrovski občini je z aprilom dražja

D. N., 2. 4. 2024
Jure Kljajić
Za pomoč družini na domu bo v Občini Gornji Petrovci od aprila treba plačati več.
Aktualno

Svetniki so potrdili tudi predloga proračunov za leti 2024 in 2025.

Za pomoč družini na domu bo v Občini Gornji Petrovci od aprila treba plačati več. Svetniki so na zadnji seji izglasovali soglasje k novi ekonomski ceni storitve. To v petrovski občini izvaja Dom starejših Rakičan, ki je tudi pripravil predlog zvišanja cene. Za opravljanje storitve od ponedeljka do sobote je nova ekonomska cena 31,41 evra na uro, doslej je bila 28,93 evra, ob nedeljah in drugih dela prostih dneh pa 36,81 evra (doslej 34,50 evra). Nova ekonomska cena je začela veljati 1. aprila. 

Prav tako so svetniki v drugi obravnavi sprejeli proračuna občine za leti 2024 in 2025, ki sta bila od prve obravnave v tridesetdnevni javni razpravi. Kot je pojasnil župan, v tem času ni bilo vloženih nobenih dopolnil, zato potrebe po spremembi proračunov ni bilo. V predlagani obliki so ju sprejeli tudi vsi občinski odbori. Proračun za leto 2024 predvideva nekaj več kot 3,3 milijona evrov prihodkov in nekaj več kot 3 milijone evrov odhodkov, za leto 2025 pa prihodke v višini 3,1 milijona evrov in odhodke v višini 3 milijone evrov.

Potrjene so bile tudi vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2024, pri čemer se dvema vlagateljema oprosti plačilo v višini 50 odstotkov, trem vlagateljem, ki so v domovih za starejše, pa v celoti. Skupna vrednost oprostitev omenjenih plačil je 266,13 evra.  

gornji-petrovci seja občinski-svet
Kaj zdaj berejo drugi