vestnik

Pomurje dobilo prvo biosferno območje

Ines Baler, 5. 8. 2018
Nataša Juhnov
Damijan Jaklin: "Naravna in kulturna dediščina se lahko povežeta v razvojni produkt, odpirajo pa se priložnosti za turizem in kmetijstvo."
Aktualno

Ljudje vidijo razvojne priložnosti, nekateri pa še nezaupljivi.

Severovzhodna Slovenija je dobila prvo biosferno območje. Unesco je namreč na letni konferenci v Indoneziji v okviru programa Človek in biosfera razglasil Biosferno območje Mura (BOM), ki obsega slabih 29.000 hektarjev ozemlja in vključuje 16 obmurskih občin. BOM bo tudi del čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, kar bo prvo tovrstno petdržavno območje na svetu. Kmalu bo zajemalo skupno milijon hektarjev na območjih Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Srbije.


»Razglasitev biosfernega območja ob reki Muri in potrditev Unesca pomenita razvojno možnost za regijo. Naravna in kulturna dediščina se lahko povežeta v razvojni produkt, odpirajo pa se priložnosti za turizem in kmetijstvo,« je dejal Damijan Jaklin, župan Velike Polane.


Ravno tam je bil projekt v okviru Pomurskega poletnega festivala podrobneje predstavljen. Stojan Habjanič, član upravnega odbora Zveze društev Moja Mura, vidi razglasitev kot spodbudo za dvig kakovosti življenja ob reki. »V Evropi je danes sonaravno naravnan razvoj največje bogastvo za dolgotrajno in stabilno rast tako v turizmu in kmetijstvu, ki hkrati ohranja za življenje strateško najpomembnejše vire, kot so voda in gozdovi.«

09372d7906fcaac7049c044669ba9758
Nataša Juhnov
Stojan Habjanič: "Upravljanje takega območja presega nivoje občin in je zametek regionalnega pristopa."


Ob tem dodaja, da to vodi do povečanja atraktivnosti in kakovosti življenja v vaseh vzdolž Mure. Po njegovem mnenju to prinaša številne dobre stvari, na primer prehransko samooskrbo, nove obrtnike, podjetnike, obnove hiš in gradnje novih, ohranjanje infrastrukture.
Ministrstvo za okolje in prostor pa je mnenja, da mednarodni status in aktivno sodelovanje v mreži biosfernih območij dajeta nove priložnosti za razvoj in promocijo območja, obenem pa je to obveza za razvoj v dobrobit lokalnega prebivalstva: »Biosferna območja so vzorčna območja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in trajnostno rabo naravnih virov za potrebe lokalnega prebivalstva in z njihovim aktivnim sodelovanjem.«


Biotska pestrost in razvojne priložnosti
Območja, ki jih Unesco razglasi za biosferna, spodbujajo ohranjanje biološke pestrosti in trajnostni razvoj. V Sloveniji smo imeli do sedaj tri taka območja, in sicer na območju Julijskih Alp, Kozjanskega in Obsotelja ter na Krasu.
Več preberite v tiskani verziji Vestnika.

mura pomurje Biosferno območje Mura