vestnik

Posel brez podpisov: Ceropu bo soustanoviteljica vrnila polovico terjanega zneska

Rok Šavel, 19. 3. 2023
Marina Vrbnjak
Objekt so prenovili, a center ponovne uporabe, za kar sta se dogovorila Cipot in Petrovič, ni nikdar bil vzpostavljen. Danes v zgradbi domujeta dva vrtčevska oddelka.
Aktualno

Spor zaradi predplačila najemnine za center ponovne uporabe, ki ni nikoli zaživel, bo očitno končan z izvensodno poravnavo.

Leta 2017 sta se Miroslav Petrovič, takratni župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, in Franc Cipot, takratni direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop), dogovorila, da bo Cerop, ki je v lasti vseh 27 pomurskih občin, v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici odprl enoto centra ponovne uporabe za reciklažo elektronske odpadne opreme. Občina je začela iskati ustrezne prostore, saj ji je bilo med drugim obljubljeno, da bodo v centru zaposlitev dobili vsaj trije ljudje iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela, in jih je tudi našla na naslovu Videm 26 v središču Svetega Jurija ob Ščavnici, kjer so stale zapuščene garaže.

Objekt je bil že predviden za odstranitev, zemljišče pa je občina nameravala uporabiti za širitev parkirišča, zato je za ureditev centra ponovne uporabe pozvala Cerop k sofinanciranju rekonstrukcije. Cerop je občini nakazal 50 tisoč evrov kot predplačilo najemnine in kot zagotovilo, da bo najel prostore, potem ko jih bo občina ustrezno preuredila. Naslednje leto je občina investirala več kot 143 tisoč evrov v rekonstrukcijo objekta in leta 2019 dobila uporabno dovoljenje za center ponovne uporabe. S tem je izpolnila svojo zavezo in tudi obvestila Cerop, da je objekt nared.Ničesar niso podpisali 


V začetku leta 2020 je Cipot po elektronski pošti občini zatrdil, da bo center vzpostavljen v treh mesecih, a se to ni zgodilo. Razlog tiči verjetno tudi v tem, da so bili v tistem obdobju na obisku v Puconcih revizorji računskega sodišča, ki so nato v odmevnem revizijskem poročilu izrekli negativno mnenje tako Ceropu kot pomurskim občinam. O nameravanem centru ponovne uporabe ni bilo podpisane nobene dokumentacije, niti ni bila nikoli usklajena višina najemnine.

To nam je potrdila tudi zdajšnja direktorica Simona Biro, ki pravi, da so krožili osnutki pogodb, a strani nista nikoli ničesar podpisali. Občina je prostore naposled izkoristila tako, da je v šolskem letu 2020/21 zaradi zapletov z gradnjo novega vrtca tja preselila dva vrtčevskega oddelka, toda zgodba s tem ni bila končana. Lani je namreč Cerop pod vodstvom nove direktorice sprožil izvršbo in zahteval vračilo nakazanih sredstev. Ker pa občina dolga ne priznava, saj da je objekt preuredila za namen centra ponovne uporabe, je sprožila ugovor, ki mu je sodišče sledilo in izvršbo razveljavilo ter uvedlo pravdni postopek.Do nadaljnjega pravdanja pa očitno ne bo prišlo, saj sta se Andrej Vrzel, župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, in Birova dogovorila za zunajsodno poravnavo, po kateri bo občina Ceropu vrnila 25 tisoč evrov, torej polovico terjanega zneska. Kot je argumentiral Vrzel na zadnji seji občinskega sveta, ko je svetnikom predlagal, da ga pooblastijo za sklenitev poravnave, se bodo tako izognili negotovemu izidu tožbe in sodnim stroškom. »V mandatu župana Petroviča so bile storjene nepravilnosti, ker je o tej gradnji potekala samo elektronska korespondenca, ni pa bilo podpisane nobene pogodbe,« je na seji med drugim poudaril župan.


Še na skupščini 

Svetniki Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so predlog za zunajsodno poravnavo, ki bo občinski proračun olajšala za 25 tisoč evrov, soglasno potrdili, zdaj pa je na potezi še Cerop, natančneje skupščina javnega podjetja, ki jo sestavljajo predstavniki vseh občin ustanoviteljic. Seja skupščine bo predvidoma konec aprila ali v začetku maja, na njej pa bo direktorica Simona Biro, kot nam je dejala, predstavila vsa dejstva in vso dokumentacijo v zvezi z nikoli uresničenim centrom ponovne uporabe v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Cerop občina-sveti-jurij-ob-ščavnici andrej-vrzel franc-cipot miroslav-petrovič center-ponovne-uporabe izvršba spor najemnina
Kaj zdaj berejo drugi