vestnik

Preverite, kateri ukrepi so stopili v veljavo danes

R.Š., 8. 11. 2021
Jure Zauneker
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vlada je na petkovi večerni seji sprejela strožje ukrepe, ki vstopajo v veljavo s ponedeljkom, 8. novembrom.

POGOJ PCTPogoj Preboleli, Cepljeni ali Testirani je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje;
spremenjena je starostna meja za izjeme od izpolnjevanja pogoja PCT – tako je starostna meja znižana na 12 let in ne več 15 let, kot je veljalo doslej;

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
- mlajšim od 12 let;
- osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oz. učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše;
- osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase;
- učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom;
- uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice;
- uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 in gripi ali testiranje na novi koronavirus;
- strankam prodajaln z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter farmacevtskimi in toaletnimi potrebščinami, pod
pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 kvadratnih metrov (pri čemer prodajalne znotraj trgovskega centra ne sodijo v to izjemo),
- za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih
- v humanitarnih skladiščih,
- v primeru poslovanja sodišč; ukrepe v tem primeru določi predsednik vrhovnega sodišča.

ZBIRANJE IN PRIREDITVE

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi oziroma je zbiranje dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
začasno so prepovedane vse javne prireditve, prepovedani so javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače;
javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Javne športne prireditve so dovoljene le, če se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT.

murska-sobota, policija, kontrola-covid-ukrepov
Jure Zauneker
Javno zbiranje bo prepovedano. Fotografija je simbolična.

TRGOVINANa vsakega obiskovalca trgovine z osnovnimi življenjskimi potrebščinami mora biti zagotovljenih deset kvadratnih metrov površine, na vhodu v trgovino pa mora biti zapisano največje možno število uporabnikov, ki so lahko hkrati v trgovini.

GOSTINSTVO

Izvajanje gostinske dejavnosti je dovoljeno, če se izvaja prisotnim v sedečem režimu med 5. in 22. uro – ob vhodu v lokal mora biti na vidnem mestu poleg zahteve po izpolnjevanju pogoja PCT navedeno tudi največje število ljudi, ki so lahko hkrati v prostoru. Obratovanje gostinskih lokalov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ni dovoljeno – tudi obratovanje diskotek in podobnih dejavnosti v času veljavnosti odloka ni dovoljeno.

BOGOSLUŽJA

kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT ob uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.


MASKE IN TESTI

Zaradi lažje dostopnosti testov je stroka predlagala financiranje testov iz proračuna, zato bodo tako hitri antigenski testi kot hitri antigenski testi za samotestiranje brezplačni. Kot zaščitna maska se prizna in uporablja kirurška maska ali maska tipa FFP2; maske iz blaga niso več certificirane za uporabo na mestih, kjer je predpisana uporaba maske.


DELO OD DOMA


Predstojniki organov državne uprave morajo v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odrediti delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogoča delovni proces.

Delo od doma je priporočeno tudi za javne uslužbence v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih. Vlada k organizaciji dela od doma poziva tudi vse preostale delodajalce.


ŠOLA


S 15. novembrom 2021 bodo dijaki in učenci morali obvezno izvajati hitro antigensko samotestiranje v šolah trikrat tedensko, pri čemer bodo v lekarnah lahko pridobili 15 testov na mesec. Tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih v veljavi pogoj PCT, pouk pa še naprej po modelu B. Šole so dobile okrožnico ministrstva za izobraževanje, v katerem je poleg ukrepov glede samotestiranja, uporabe mask in pogoja PCT, ravnateljem sporočeno, da lahko na predlog Območne enote NIJT aktivirajo podmodel BC1-OŠ. Slednji predstavlja pouk na daljavo za učence posameznega oddelka. Hkrati ravnateljem svetujejo preudarnost pri načrtovanju prireditev in srečanj, odsvetujejo organizacije sejemskih dogodkov in izvedbe proslav ob obletnicah vrtcev in šol. Srečanja s starši naj se organizirajo na daljavo. Uporaba zaščitna maske je sicer obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Ni pa obvezna za otroke do 6. leta starosti in vzgojitelje v vrtcih.Odlok začne veljati, 8. novembra 2021, razen v delu, ki začne veljati 15. novembra 2021 in se nanaša na testiranje v šolah trikrat tedensko.

covid-19 ukrepi epidemija vlada odlok
Kaj zdaj berejo drugi