vestnik

Pri Benici predali namenu visokovodni nasip, po 99 letih so končno varni pred poplavami

Jože Gabor, 27. 8. 2021
Jože Gabor
Nasip pri Murski šumi so predali namenu direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, generalni direktor podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković in župan občine Lendava Janez Magyar.
Aktualno

Pri naselju Benica so danes predali namenu nadgrajeni visokovodni nasip, ki bo varoval naselje Benica in okoliške kmetijske površine pred poplavami.

Nasip pri Murski šumi so predali namenu direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, generalni direktor podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković in župan občine Lendava Janez Magyar. Ti so tudi predstavili projekt in aktivnosti pri njegovem izvajanju ter njegov pomen za prebivalce ob njem. Sam potek del pa je predstavil Anton Kustec, vodja sektorja območja Mure pri republiški Direkciji za vode. Izvajalec del je bilo podjetje Pomgrad – VGP.

Nasip so zgradili v okviru mednarodnega projekta z naslovom Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti - Gradbeni ukrepi v porečju Mure - FRISCO 2.2. Ob gradnji na slovenski strani so še na hrvaški strani reke rekonstruirali nasip pri kraju Sveti Martin na Muri. Namen je bil zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Muri. Skupna vrednost projekta je bila 2 milijona 995 tisoč evrov. Od tega je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 85 odstotkov. Preostalih 15 odstotkov, kar je bilo 449 tisoč evrov pa sta sofinancirala projektna partnerja Direkcija Republike Slovenije za vode in Hrvatske vode.

benica, nasipi
Jože Gabor
Nasip pri Murski šumi so predali namenu direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, generalni direktor podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković in župan občine Lendava Janez Magyar.

V naselju Benica so 99 let, odkar so se Slovenci iz Primorske in Istre naselili na tem območju, trepetali pred poplavami. Večjih poplav, ko je voda zalila vas, je bilo dvajset. Nazadnje je Mura močneje poplavlja leta 2005 in 2014. Nasip je 450 metrov od naselje, z deli pa so zgradili novi nasip v dolžini 880 metrov, rekonstruirali del obstoječega nasipa, vgradili drenaže, zgradili prehodne rampe in servisne ceste ter izvedli druge gradbene ukrepe.

benica, nasipi
Jože Gabor
Nasip pri Murski šumi so predali namenu direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, generalni direktor podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković in župan občine Lendava Janez Magyar.

Cilj programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenije Hrvaška je spodbujati trajnostnega, varnega in živahnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji te k upravljanju naravnih in kulturnih virov v korist ljudi, ki živijo in delajo na tem območju ali ga obiskujejo. Projekt FRISCO 2.2. je nadaljevanje aktivnosti izvajanja bilateralnega sodelovanja iz operativnega programa kohezijske politike v Sloveniji in na Hrvaškem za usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so se v tem programskem obdobju začele z gradbenim načrtovalskim projektom FRISCO 1.

benica, nasipi
Jože Gabor
Nasip pri Murski šumi so predali namenu direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, generalni direktor podjetja Hrvatske vode Zoran Đuroković in župan občine Lendava Janez Magyar.

benica nasipi poplave
Kaj zdaj berejo drugi