vestnik

Pri Svetem Juriju ob Ščavnici soglasno sprejeli proračun za dve leti

Vestnik.si, 22. 1. 2024
Youtube
11. redna seja Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Aktualno

V programu javnih del zaposlili tri osebe – S sosednjimi občinami bodo skušali izboljšati možnosti za alternativne oblike mobilnosti

Svetniki Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so na 11. redni seji, ki je bila pred iztekom minulega leta, opravili drugo branje in potrditev proračunov občine za leti 2024 in 2025. K predlogoma je župan Andrej Vrzel vložil amandmaja in kot osnovni razlog za dodane spremembe in dopolnitve navedel vključitev stroškov dela treh na novo zaposlenih v programu javnih del zaradi pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč in plazov in prihodka Zavoda RS za zaposlovanje iz tega naslova ter spremembe višine kapitalskih prihodkov v letih 2024 in 2025. Na odhodkovni strani so za 4000 evrov povečali sredstva za kompleksne subvencije v kmetijstvu, saj, kot piše v obrazložitvi, na javni razpis občine za dodelitev te pomoči vsako leto prispe več vlog, zato se manjša znesek sofinanciranja.

V načrt razvojnih programov 2024–2027 so dodali nov projekt občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS). Projekt se nanaša na javni razpis, na katerega se občina prijavlja z občinami Gornja Radgona, Apače in Benedikt, namen projekta pa je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje možnosti za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter druge alternativne oblike mobilnosti. Kot je na seji pojasnil župan Vrzel, je osnova za uspeh na tem razpisu število točk, to pa je odvisno od števila prebivalcev v občini. »Prav zato se bomo občine povezale in po statistični analizi imamo dovolj točk, da bomo na tem razpisu uspešne,« je dejal.



Cene vrtca se bodo minimalno dvignile

Dodatna sredstva, natančneje 17 tisoč evrov, bo občina v tem letu namenila za gradnjo prepusta Terbegovci–Belšak. V tej fazi investicije se bodo izvedla gradnja voziščne infrastrukture ter zaključna dela. Za investicijsko vzdrževanje cest bodo namenili še dodatnih 10.000 evrov za odvajanje padavinskih voda pri Oljarni Kocbek, še dodatnih 4500 evrov pa bodo namenili za dokončanje del na zunanjih telovadnih površinah pri osnovni šoli, kjer urejajo fitnes na prostem.

Skupni prihodki občine v letu 2024 bodo znašali 4.486.592 evrov, odhodki 6.835.210 evrov, primanjkljaj v višini 2.348.618 evrov bodo pokrili z zadolževanjem v višini 1.800.000 evrov in z ostankom sredstev na računu. V letu 2025 bodo prihodki znašali 3.989.091 evrov, odhodki 4.306.465 evrov, primanjkljaj pa bo 317.374 evrov. Na občini računajo, da ga bodo pokrili z odplačilom dolga in ostankom sredstev na računu, tako da bo proračun uravnotežen.

Na seji so sprejeli tudi nov statut in poslovnik občinskega sveta, obravnavan je bil še sklep o določitvi nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček. Za prvo starostno skupino znaša cena celodnevnega programa 613,57 evra (poldnevni program 490,86 evra), za drugo starostno skupino pa 455,52 evra (364,42 evra). Cene vrtca, ki veljajo od 1. januarja, so se tako dvignile za 4,29 odstotka za prvo starostno skupino in za 1,33 odstotka za drugo v primerjavi s prejšnjimi cenami. Kot je na seji pojasnil ravnatelj OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Kraner, je do povišanja cen prišlo zaradi stroškov dela, materiala in storitev, tj. podražitve energentov in hrane zaradi inflacije. V vrtcu imajo v tem letu sedem skupin na treh lokacijah, gradnja novega vrtca pa je že v polnem razmahu.

občina-sveti-jurij-ob-ščavnici seja proračun