vestnik

Radenci: Župan Leljak napovedal svoj odstop

M.V., 28. 8. 2020
Marina Vrbnjak
Svetniki občine Radenci so na včerajšnji seji večinsko podprli razpis svetovalnega referenduma
Aktualno

Svetniki občine Radenci so na včerajšnji seji večinsko podprli razpis svetovalnega referenduma, na katerem bodo občani zadnjo oktobrsko nedeljo odgovarjali na šest vprašanj. Med drugim bodo glasovali tudi o preimenovanju Titove ceste v Radencih in zmanjšanju števila svetnikov na trinajst članov.

Tita želi izbrisati iz Radencev

Na šestnajsti redni seji so občinski svetniki z večino glasov potrdili vseh šest vprašanj, pri čemer župan Roman Leljak največjo pozornost polaga na prvo, ki se glasi »Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Radencih?«. V kolikor bodo občani obkrožili Za, bo to pomenilo, da se strinjajo s preimenovanjem Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Kot je povedal Leljak, bo že dan po referendumu sklical naslednjo redno sejo, na kateri bo – po njegovih besedah - na dnevnem redu tudi odstop župana. »Že sedaj jo napovedujem, da jo bom dal na dnevni red, umaknil pa jo bom v primeru, če bo referendum uspel in Tita v Radencih več ne bomo imeli,« je pojasnil na seji in dodal, da se čuti dolžnega »da zločinca kot je Tito izbrišemo iz Radencev«.

radenci, občinska-seja, referendum, leljak
Marina Vrbnjak
Radenski svetniki so na tokratni seji soglasno potrdili tudi podpis sporazuma o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.

Glede štiri vprašanj bodo glasovali vsi občani

Na referendumu bodo vsi občani prav tako glasovali o zmanjšanju števila članov občinskega sveta iz 16 svetnikov na 13 svetnikov, v razmerju 8 svetnikov s področja Krajevne skupnosti Radenci in 5 svetnikov s področja Krajevne skupnosti Kapela. Svetnik Toni Žitek je pri tem vprašanju sicer predlagal, da se glede na razmerje števila volilnih upravičencev predlog popravi na devet svetnikov s področja KS Radenci ter 4 svetnike s področja KS kapela, s čimer se je strinjal tudi svetnik Vladimir Rantaša, vendar župan predloga ni podprl. Vsi občani bodo glasovali tudi o tem, ali Občina Radenci ostane izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in ali so za to, da se v Radencih zgradi javno kopališče. »Kar se tiče javnega kopališča ne nasprotujem tej ideji, menim samo, da spada v športni kompleks in ne v park,« je svoje mnenje pojasnil župan.

Na peto referendumsko vprašanje, glede priključitve zasebnih vodovodov v Občini Radenci na javno vodovodno omrežje, pa bodo glasovali le na delu območja Krajevne skupnosti Radenci – volišče Hrastje Mota ter na delu območja Krajevne skupnosti Kapela – volišče Hrašenski vrh. »Glede izgradnje nove mrliške vežice na pokopališču v Kapeli pa na območju Krajevne skupnosti Kapela in volišču Hrastje Mota. Referendum se bo izvedel 25. oktobra.

radenci, občinska-seja, referendum, leljak
Marina Vrbnjak
Svetniki občine Radenci so na včerajšnji seji večinsko podprli razpis svetovalnega referenduma

Potrdili nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin

Radenski svetniki so na tokratni seji soglasno potrdili tudi podpis sporazuma o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, ki ga je pred kratkim vsem sosednjim občinam UE Gornja Radgona predložila Občina Gornja Radgona. Strošek občine Radenci za obdobje od leta 2021 do leta 2032 je 85 tisoč evrov, kar letno znaša dobrih sedem tisoč evrov. Stroške rednega in izrednega vzdrževanja krije PGD Gornja Radgona, njihove storitve na območju občine Radenci pa bodo v navedenih letih brezplačne.

radenci roman-leljak referendum
Kaj zdaj berejo drugi