vestnik

Reflex se pobira: Preteklost pospravljena

Majda Horvat, 16. 3. 2019
Majda Horvat
Igor Kržan, direktor podjetja Reflex. fotografija majda horvat
Aktualno

Lani še z izgubo, letos si obetajo dobiček in vlaganja v posodobitev strojev

Pred približno letom dni je gornjeradgonsko steklarsko podjetje Reflex, ki je od aprila 2017 v postopku prisilne poravnave, lastniško prevzel Alternativni investicijski sklad Alfi, vodenje družbe pa Igor Kržan. Nova ekipa je nadaljevala sanacijo prezadolženega podjetja. Lansko poslovno leto so zaznamovale številne aktivnosti, povezane z zadevami iz preteklosti – odkup terjatev, konsolidacija lastništva in ureditev odnosov z družino Kremp –, kar je tekoče poslovanje podjetja obremenilo v višini približno pol milijona evrov, podjetje pa je najelo dodatno posojilo tudi z namenom stabilizacije proizvodnje. To se je poznalo pri poslovnem izidu, ki je slabši od pričakovanega. Podjetje je lani ustvarilo dobrih 18 milijonov evrov čistega prihodka od prodaje, poslovno leto pa končalo v rdečih številkah v višini nekaj manj kot milijon evrov.


Slabši uspeh je tudi posledica zamude pri izvedbi že sklenjenih poslov. Največji izpad proizvodnje na letni ravni je bil v enoti v Poljčanah, kjer proizvajajo fasade, okna in vrata iz aluminija, zaradi težav poslovnega partnerja, velenjskega Gorenja, za katerega proizvajajo steklene dele za belo tehniko, pa tudi v enoti v Podgradu.


»Lani smo pridobili tri večje projekte in nekaj manjših. V izvedbi je fasada na Krkini poslovni stavbi v Ljubljani, obnovili smo že polovico stavbe Slovenijalesa, manjši projekt pa smo izvedli tudi v Švici,« je povedal Kržan, direktor Reflexa.
V podjetju deluje tudi razvojna ekipa, ki pomaga razvijati kompleksnejše projekte, s katerimi želijo doseči kakovostnejše proizvode glede toplotne, zvočne in svetlobne zaščite in z njimi prodreti na zahodnoevropske trge. »V tem vidimo možnost izboljšanja dobičkonosnosti v prihodnje,« je povedal Kržan, napovedal pa je tudi skorajšnjo sklenitev večjega posla, s katerim bodo v Poljčanah dosegli polno zasedenost proizvodnih zmogljivosti do jeseni.
Letos načrtujejo dobrih 20 milijonov evrov prihodkov in poslovni izid z dobičkom, kar bi tudi ugodno vplivalo na razmerje do bank in upnikov. Letos bodo odplačali skupaj približno milijon evrov obveznosti, s tem da Reflex že zdaj tekoče poravnava obveznosti do bank, zaposlenih in dobaviteljev.
»Boljši rezultat oziroma ustvarjeni presežek bi namenili novim vlaganjem. Da dosežemo višjo kakovost proizvodov in njihovo kompleksnost, moramo posodobiti stroje, z vlaganji pa bomo dosegli tudi okoljsko ter energetsko prijaznejšo proizvodnjo,« je povedal Kržan. Dovoljeni obseg vlaganj po sklenjenem MRA (Master Restructuring Agreement) z NLB je na letni ravni milijon evrov.

Letos dokapitalizacija
V podjetju Reflex se bodo še letos zgodile lastniške spremembe. Glede na izgube bodo v naslednjem mesecu izvedli dokapitalizacijo družbe v znesku od 600 do 700 tisoč evrov, po zahtevah večjih lastnikov pa bo pri tem sodeloval tudi menedžment. Ta sredstva bi bila namenjena pretežno za nakup opreme.

V podjetju je bilo konec letošnjega januarja zaposlenih 250 delavcev, nekateri od njih pa tudi povedo, da delo zdaj poteka gladko in ni zastojev zaradi pomanjkanja materialov, da plače in druge prejemke dobivajo redno ter da so razmere videti pozitivne. Kljub pozitivnim trendom pa je velika fluktuacija delavcev v podjetju še vedno velik problem. Lani so imeli 72 prihodov in 65 odhodov delavcev, kar je v veliki meri posledica odhajanja delavcev na delo v Avstrijo.
Da bi dodatno nagradili ključne delavce, se bodo v Reflexu še letos lotili nove sistematizacije delovnih mest, po uspešno izvedenih projektih pa bi lahko zvišali tudi plače. »Želim pa si tudi, da bi bili, kolikor se le da, prijazno okolje za vse sodelavce. Zamujenega razvojnega ciklusa ne moremo preskočiti, ampak kar bomo naredili na novo, bomo naredili tako, da bo temu zadoščeno. To je naše vodilo,« je še povedal Kržan.
Nataša Juhnov
Reflex bo letos odplačal skupaj milijon evrov obveznosti, s tem da že zdaj tekoče poravnava vse obveznosti do bank, zaposlenih in dobaviteljev. fotografija nataša juhnov
reflex
Kaj zdaj berejo drugi