vestnik

Rekonstrukcija mostu v Dolencih

Vestnik.si, 28. 6. 2023
Občina Šalovci
Most v Dolencih.
Aktualno

V Dolencih poteka obnova in širitev mostu.

Občina Šalovci je v skladu s proračunom za leto 2023 vložila sredstva v obnovo in širitev mostu v Dolencih. Gradbena dela vključujejo urejanje struge in podpornih zidov, širitev mostu, postavitev ograje ter asfaltno preplastitev vozišča. Za izvedbo del je zadolžen režijski obrat Občine Šalovci, ki sodeluje s podizvajalci. Pričakuje se, da bodo dela zaključena do konca junija 2023, pri čemer bo asfaltna prevleka izvedena v sklopu asfaltiranja preostalih občinskih cest.

dolenci občina-šalovci rekonstrukcija most
Kaj zdaj berejo drugi