vestnik

(SDH pregledal posel Save Turizma) Teniški center v Radencih najemniku, ki se sploh ni prijavil

Majda Horvat, 27. 3. 2023
FB Teniška šola Jakopina
Teniška šola Jakopina je ostala brez možnosti za vadbo v teniškem centru v Radencih.
Aktualno

Jernej Jakopina je za predčasno prekinitev najemne pogodbe izvedel povsem po naključju.

Teniška šola Jakopina je ostala brez možnosti za vadbo v teniškem centru v Radencih. Donedavni najemnik objekta Tomislav Ternar, pri katerem je Jernej Jakopina najemal vadbeni prostor, je konec decembra prekinil najemno razmerje z družbo Sava Turizem, lastnico objekta. Ta je našla novega najemnika, kar pa je privedlo do spora in odhoda Jakopine. Nov najemnik je s prvim januarjem postalo podjetje Gostinstvo in športne dejavnosti, Janja Soršak, s. p., in 21. februarja omenjeni teniški šoli odpovedalo vse že rezervirane termine. Teniška šola Jakopina, ki jo obiskuje blizu 60 otrok, treninge zdaj izvaja v telovadnici osnovne šole v Radencih.

Neporavnana terjatev iz preteklosti? 

Jernej Jakopina je povedal, da je za predčasno prekinitev najemne pogodbe izvedel povsem po naključju. Sprva ni razmišljal o tem, da bi dotrajane objekte teniškega centra, med katere spadajo pokrita dvorana s sanitarnimi in skladiščnimi prostori ter zunanja teniška igrišča, vzel v najem. Zaradi prigovarjanja uporabnikov in po pogovoru z izvršno direktorico Zdravilišča Radenci Vesno Maučec pa je potem v prvi polovici decembra oddal namero o najemu in odkupu teniškega centra. To naj bi izpeljal prek svojega podjetja T.ictus, družba športnih sprememb, d. o. o., nakup pa naj bi izvedel skupaj s partnerjem. Kdo naj bi vstopil v partnerstvo, ne razkriva.Toda kmalu po oddaji ponudbe je dobil pisno sporočilo Vesne Maučec, da je njegova ponudba zavrnjena oziroma da so med tremi ponudniki izbrali najugodnejšega. Ob tem je izvršna direktorica še zapisala, da je Sava Turizem enkrat v preteklosti že sodelovala z njim in da je ob tem nastala neporavnana terjatev. Jakopina očitek zavrača, češ da gre za staro zadevo, ki z zdajšnjim najemom ni povezana. Pojasnjuje, da je bil sam najemnik teniškega centra v obdobju 2009–2011, najem pa je bil sklenjen z zavezo, da bo vlagal v sanacijo objektov. Pri izvedbi tega je prišlo do spora, del Jakopinovega vložka pa so medsebojno poravnali z obračunom najemnine.

sava
Arhiv Svet24
Sava Turizem v odzivu navaja, da je interni postopek za sklenitev pogodbe o najemu Teniškega centra Radenci potekal transparentno, skladno z veljavno zakonodajo in internimi predpisi družbe.


Zaradi zavrnitve ponudbe in ob informaciji, kdo bo nov najemnik, je Jakopina začel oporekati izvedbi postopka in izbiri najemnika. Trdi, da postopek ni bil izpeljan transparentno in v skladu s pravili, ki bi jih kot podjetje s kapitalsko naložbo države morali spoštovati. Predvsem pa kot sporno omenja dejstvo, da je bila najemna pogodba sklenjena s povezano osebo izbranega ponudnika, ki je šele pozneje v ta namen registrirala samostojno podjetje. Jakopina še opozarja, da ponudnik, ki je bil izbran kot najugodnejši, najverjetneje ni mogel skleniti najemne pogodbe zaradi poslovne neustreznosti. S svojimi ugotovitvami je Jakopina seznanil vodstvo družbe Sava Turizem in prejel odgovor, da so v zvezi z oddajo teniškega centra v Radencih pregledali celoten postopek izbire potencialnih najemnikov in ugotovili, da je izbor potekal skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe.

Ugotovili slabo prakso 

Jakopina je zaradi državnega lastništva zadevo prijavil še Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), ki lastniško obvladuje družbo Sava, ta pa Savo Turizem (95,5 odstotka). Prijavo je obravnavala komisija za obravnavo nepravilnosti inpo zbranih podatkih ter informacijah o očitanih nepravilnostih pri oddaji teniškega centra v Radencih ugotovila slabo prakso. Ustreznega razpisa za izbiro ponudnika ni bilo, prav tako je bila pogodba sklenjena s subjektom, ki ponudbe sploh ni oddal, namreč partnerico enega od ponudnikov. Ugotovljeno je bilo tudi odstopanje od določil kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj SDH.

Komisija za obravnavo nepravilnosti pri SDH je napovedala, da bo kot dodatni ukrep predlagala upravi SDH, da pozove nadzorni svet družbe Sava Turizem, da veljavni interni akt o oddaji nepremičnin v najem dopolni z zahtevo glede javne objave oddaje nepremičnin v najem s predhodno določenimi kriteriji za izbiro. Prav tako bo predlagala, da se pozove nadzorni svet Save Turizma, da se opredeli o tem, ali je smiselno sklenjeno najemno pogodbo razveljaviti in postopek oddaje nepremičnine izpeljati skladno s priporočili SDH.

Jernej Jakopina je zaradi očitanih nepravilnosti pri postopku in domnevno sporne sklenitve pogodbe primer prijavil tudi komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). Kot so nam sporočili iz KPK, so prijavo prejeli 13. marca, zdaj vodijo predhodni preizkus. »V predhodnem preizkusu preverimo vsa dejstva in okoliščine konkretnega primera ter pridobimo vso razpoložljivo dokumentacijo za razjasnitev dejanskega stanja,« so za Vestnik zapisali v odgovoru.

»Ponudbo je lahko oddal kdor koli«

Sava Turizem v odzivu navaja, da je interni postopek za sklenitev pogodbe o najemu Teniškega centra Radenci potekal transparentno, skladno z veljavno zakonodajo in internimi predpisi družbe, pri čemer družbe ne vežejo določila zakona o javnem naročanju. »Cilj razpisa je bil sklenitev najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, kar smo na podlagi preučitve vseh prejetih ponudb tudi storili. Interni postopek je potekal s povabilom potencialnim najemnikom, ni bil zaprte narave, ponudbo je lahko oddal kdor koli,« so zapisali. Prejeli so tri ponudbe, izmed katerih so izbrali najugodnejšo za družbo, so še zapisali. 

teniška-šola-jakopina teniški-center radenci