vestnik

Se bomo zgledovali po avstrijskem turizmu? 

AG, 18. 6. 2018
Osebni Arhiv
Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč.
Aktualno

Udeleženci študijske ture so si ogledali primere dobre prakse avstrijskega turizma, ki ima podobne naravne značilnosti kot naše okolje, a jih znajo velikokrat bolje izkoristiti. 

Preko projekta GardEN, ki ga sofinancirajo s pomočjo sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Udeleženci študijske ture iz Slovenije in Madžarske so se v okviru projekta GardEN odpravili na vzhodni del Avstrijske Štajerske, kjer so si ogledali primere dobrih praks.Glavni cilj projekta je s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe in z razvijanjem produktov ter storitev na manj razvitih podeželskih območjih oziroma z razvojem inovativnih turističnih programskih paketov, krepiti privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Toplicami in mestom Lenti, pri čemer se poseben poudarek daje ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Namen študijske ture je bil seznaniti se, kako so na Avstrijskem Štajerskem, ki ima podobne naravne in kulturne danostmi (termalna kopališča, živa dediščina, slikovita pokrajina, itd.) kot Pomurje in mikroregija Lenti, usmerili turizem v lokalne produkte in se pojavili na evropskem turističnem trgu s ponudbo ogledov in doživetij v vrtovih.

f81b814a04cb7030e350ae05975d9281
Osebni Arhiv
Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč.

Cilj je spoznati metode, kako lahko oblikujemo kmetijske izdelke v edinstvene in posebne produkte podeželja ter izkoristimo naravne danosti območja. Udeleženci so si ogledali dve turistični kmetiji, Bio sadjarstvo in bio predstavitveni vrt Schloffer in Kmetija Pieber z nasadom jabolk in bezga, v naselju Anger ter Naravni park in grajski park Pöllau ter organiziranost in prodajalno produktov kmetij iz okolice naravnega parka. S producenti območja so izmenjali dobre prakse, recepte in ideje.

Osebni Arhiv
Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč.
turizem avstrija gardEN
Kaj zdaj berejo drugi