vestnik

Pozitivno mnenje k imenovanju Stanke Vozlič

Vestnik.si, 26. 11. 2021
Vida Toš
Stanka Vozlič, direktorica Doma Lukavci.
Aktualno

Križevski občinski svetniki so sprejeli program zbiranja komunalnih odpadkov ter podali pozitivno mnenje k imenovanju Stanke Vozlič za direktorico Doma Lukavci.

Svetnice in svetniki križevske občine so na novembrski občinski seji sprejeli program zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2022. Predstavnik podjetja KSP, Aljoša Leštan, jim je podrobneje opisal delovanje zbirnega centra za odpadke, ki je ob delovnikih odprt do 17. ure. Kot je povedal, se ekološki otoki po naseljih praznijo po ustaljeni praksi vsakih 14 dni. V Križevcih pred občinsko stavbo in v Logarovcih pri večstanovanjski stavbi se nahajata še zabojnika za rabljena oblačila, v Križevcih tudi zabojnik za male elektronske odpadke in baterije.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo v letu 2022 potekala 19. marca, odvoz mešanih komunalnih odpadkov se vrši vsakih 14 dni, prav tako odvoz bioloških odpadkov v zimskem času, poleti pa enkrat tedensko. Koledar zbiranja odpadkov za prihodnje leto bodo občani prejeli v prvi polovici decembra.

križevci, križevci-pri-ljutomeru, občina-križevci
Marina Vrbnjak
V četrtek, 25. novembra 2021 je potekala 19. redna seja občinskega sveta občine Križevci.

Kot novost je bil na seji omenjen center ponovne uporabe. Občani lahko še delujoče elektronske aparate ločeno predajo v zbirnem centru v Ljutomeru, od tam jih pošljejo v Maribor, kjer jih pregledajo in predajo v ponovno uporabo tistim, ki si novih aparatov ne morejo privoščiti.

Potrdili so tudi namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Križevci, Desanko Novak. Ponovno pa je občinski svet podal pozitivno mnenje tudi k imenovanju Stanke Vozlič, za direktorico Doma Lukavci. Vozličeva je bila edina kandidatka za delovno mesto direktorice.

križevci seja