vestnik

Slovenija zaprla zračni prostor za ruska letala, Ukrajincem pa donirala 100 tisoč evrov

R.Š., 26. 2. 2022
Profimedia
Ruska letala v slovenskem zračnem prostoru ne bodo imela pravice leteti.
Aktualno

Vlada je na dopisni seji sprejela dva sklepa, ki sta povezana z dogajanjem v Ukrajini ob ruski invaziji.

Kot so obrazložili na vladi, je v zvezi s situacijo v Ukrajini treba sprejeti ukrepe zoper zrakoplove, ki so registrirani v Ruski federaciji in zoper vse operatorje s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije. V ta namen vlada sprejema odločitev, v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, da se zagotovi obrambne interese Republike Slovenije v zvezi s trenutno krizo v Ukrajini. Tako se prepoveduje letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.


Sklep bo veljal "do prenehanja razlogov za njegovo izdajo"


Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., bo zagotovil, da se ne bodo sprejemali načrti letov za letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije. V primeru, da bo vodja zrakoplova takega operatorja želel vstopiti v zračni prostor Republike Slovenije, mu pristojna enota službe zračnega prometa ne bo dovolila vstopa. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do prenehanja razlogov za izdajo tega sklepa, o čemer bo vlada nemudoma obvestila ministrstvo za infrastrukturo, Javno podjetje Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, nadzorni organ Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, ter ministrstvo za obrambo, so sporočili po dopisni seji.


Informacijo o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije na predlog ministrstva za infrastrukturo objavi Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, na način, ki je običajen v letalstvu, to je s sporočilom NOTAM (sporočilo za letalce, ang. notice to airmen).


Po materialni še denarna pomoč za Ukrajino


Upoštevajoč težke humanitarne razmere, v katerih so se znašli prebivalci Ukrajine in v skladu s slovenskimi prioritetami mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter z zunanjepolitičnimi prioritetami Republike Slovenije pa bo Slovenija prispevala 100.000 evrov Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC). Slednji tudi v trenutnih varnostnih razmerah ostaja v celoti prisoten v Ukrajini in še naprej izvaja svoje humanitarne dejavnosti v korist civilnega prebivalstva. ICRC ohranja operativno prilagodljivost in fleksibilnost, da se odzove na razvijajoče se potrebe. Njihove intervencije oblikujejo humanitarne potrebe in pomanjkanje drugih deležnikov, ki bi se lahko odzvali. ICRC ohranja stike z vsemi ustreznimi deležniki, donatorji in zainteresiranimi stranmi glede razmer, tako v Ukrajini kot zunaj nje, so obrazložili na vladi.

Delovanje ICRC v Ukrajini je usmerjeno v zagotavljanje nujnih in dolgoročnih potreb prebivalstva in življenjskih pogojev, vključno z dostopom do vode, zdravniške oskrbe in drugih osnovnih storitev. ICRC pomaga iskati in vzpostavljati stike med v konfliktih razseljenimi družinami ter pomaga pri iskanju pogrešanih oseb v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Tesno sodeluje z Rdečim križem Ukrajine.

Slovenija je v preteklih dneh Ukrajini že zagotovila materialno pomoč v vrednosti 163.000 evrov v okviru Mehanizma EU za civilno zaščito. V Ukrajino je Slovenija poslala 200 spalnih vreč, 200 parov gumijastih škornjev, deset dizelskih generatorjev, 250.000 kosov rokavic iz lateksa in 250.000 kosov rokavic iz nitrila ter 600.000 higienskih mask, so še sporočili po dopisni seji vlade.

vlada ukrajina zračni-prostor donacija rusija