vestnik

Slovenijo čaka 19. popis prebivalstva

Vestnik, STA, 2. 1. 2021
Pixabay
Prvi popis prebivalstva na našem današnjem ozemlju je naročila cesarica Marija Terezija, izvedli pa so ga 31. oktobra 1857.
Aktualno

Statistični urad RS bo letos izvedel 19. popis prebivalstva na Slovenskem. Popis bo že četrtič izveden na registrski način, urad pa bo pridobljene podatke objavljal postopoma. Podatki o številu prebivalcev bodo objavljeni aprila, podatki o gospodinjstvih in družinah novembra, podatki o stanovanjih pa v letu 2022.

Pridobljene podatke bodo objavljali postopoma, kar je tudi ena od značilnosti registrskega popisa, saj viri za vse vsebine niso na voljo istočasno, so pojasnili na statističnem uradu. Mini popis prebivalstva v Sloveniji sicer opravijo štirikrat letno, ko razporedijo vse prebivalce po starosti in spolu do najnižje teritorialne enote. "Podatki o številu prebivalcev, starosti, spolu in teritoriju, ki jih bomo objavili konec aprila po stanju na dan 1. januar 2021, bodo prvi podatki popisa 2021, saj bomo za poročanje mednarodnim organizacijam, to sta evropski statistični urad Eurostat in Ekonomska komisija ZN za Evropo, le-te proglasili kot popisne podatke," so zapisali. Kot so dodali, so države članice EU v letu 2021 dolžne izpeljati popis v skladu z uredbo Evropske komisije.Prvi popis prebivalstva na našem današnjem ozemlju je naročila cesarica Marija Terezija, izvedli pa so ga 31. oktobra 1857. Nato so bili popisi v okviru tedanje Avstro-Ogrske izvedeni še v letih 1869, 1880, 1890, 1900 in 1910. Med prvo in drugo svetovno vojno sta bila v Sloveniji samo dva popisa, in sicer leta 1921 in 1931. Po koncu druge svetovne vojne so jih v okviru nekdanje skupne države izvedli šest: leta 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991. 

Prvi popis v samostojni državi je bil izveden marca 2002. Po končnih podatkih tega popisa je v Sloveniji živelo 1.964.036 prebivalcev, kar je 2,6 odstotka več, kot so jih našteli v popisu leta 1991.

prebivalci, ljudje
Pixabay
1. januarja 2020 je imela Slovenija 2.095.861 prebivalcev.

Popisu 2002 je sledil popis prebivalstva leta 2011. Kot so na uradu pojasnili v takratnem končnem poročilu, je ta popis pomenil veliko prelomnico in velik razvojni dosežek za slovensko statistiko. Bil je namreč prvi, ki je potekal na registrski način, to je s povezovanjem podatkov iz številnih administrativnih in statističnih podatkovnih virov. Ker terensko delo ni potrebno, je tudi število izvajalcev registrskega popisa majhno. Ima pa seveda tudi nekatere omejitve. Statistični urad pri tem izpostavlja odvisnost od obstoječih virov podatkov, njihove vsebine in kakovosti podatkov v njih. Težave pa lahko nastopijo tudi zaradi neujemanja istovrstnih vsebin in podatkov v različnih virih.Popis leta 2011 se je od predhodnega razlikoval tudi po tem, da je bil referenčni datum 1. januar, medtem ko je bil vse od leta 1953 to 31. marec. Takrat je bila obveznost popisa za države članice EU tudi prvič določena z evropsko uredbo. Sledil je popis leta 2015 in nato še tri leta kasneje. V začetku leta 2018 je bilo v Sloveniji 577.544 družin. Največ prebivalcev je živelo v družini poročenega para z otroki (800.000). Najmlajši starši so bili stari 15 let, najstarejši otroci pa več kot 80 let, so bile nekatere ugotovitve takratnega popisa.

Pred natanko letom dni, 1. januarja 2020, je imela Slovenija 2.095.861 prebivalcev. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795. Številčno razmerje med moškimi in ženskami se je prvič v več kot 160-letni zgodovini obrnilo v prid moškim sredi leta 2019.

statistika popis prebivalstvo surs