vestnik

(Sončna elektrarna v Dolgi vasi) Sosedje ne dajo služnosti

Majda Horvat, 24. 11. 2023
Majda Horvat
Za propadajočimi objekti nekdanje opekarne je bil glinokop.
Aktualno

Podjetja, ki želi na območju nekdanjega glinokopa postaviti sončno elektrarno, lastniki sosednjih zemljišč nimajo za dobrega soseda.

Postavitev sončne elektrarne v Dolgi vasi se še ni začela. Razlog za zastoj je povezan z lastniki nekaterih sosednjih zemljišč, ki investitorju ne želijo zagotoviti služnosti. Kot smo že poročali, je 11.298 kvadratnih metrov veliko stavbno zemljišče na območju nekdanje opekarne januarja letos kupil od Občine Lendava mariborski podjetnik Andrej Bratkovič prek svoje družbe Modra energija. Zavrnitev danih soglasij je povezana z odnosom, ki sta ga investitor kot tudi občina pokazala do lastnikov sosednjih zemljišč. Kot so sami navajali, jih z namero postavitve sončne elektrarne blizu njihovih zemljišč pred sklenitvijo kupčije ni nihče seznanil, prav tako investitor od lastnikov sosednjih zemljišč pričakuje, da mu ti zagotovijo služnost, medtem ko je občini plačal kar 306 tisoč evrov kupnine ali skoraj dvakrat toliko, kot je znašala izklicna cena na dražbi. Srečanje pri notarju tako ni bilo uspešno, je pa služnost dala Krajevna skupnost Dolga vas, ki ima v bližini vaški dom z dvoriščem.Kot je znano, je direktor družbe Modra energija Andrej Bratkovič ob podpisu kupoprodajne pogodbe februarja letos izjavil, da upajo, da se bo gradnja elektrarne z zmogljivostjo en megavat lahko začela že letos. V podjetju so tako začeli pridobivati dovoljenja za gradnjo, načrtovali so tudi posek dreves, ki so se razrasla na teh zemljiščih, kjer je bil nekoč glinokop, vendar tudi pri tem naleteli na oviro varovanja gozda. Krčitev gozda se namreč lahko izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju drevja, ki ga izvede zavod za gozdove. Zavod izda ugotovitveno odločbo, v kateri se določita količina in struktura dreves za posek, šele na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.

Andrej Bratkovič je sicer poznan v Lendavi v zadnjem času po več nakupih nepremičnin na tem območju, med drugim je na dražbi dolžnika kupil in nato lendavski občini prodal dve zidanici pri razglednem stolpu Vinarium za potrebe in razvoj športnega turizma v povezavi z jeklenico. Kot družbenik nastopa v devetih družbah, registrirano pa ima še samostojno podjetje. V eni od teh družb, AM kapital, je družbenik skupaj s Sandijem Brezovnikom, častnim ukrajinskim konzulom v Sloveniji, tudi lastnikom podjetja Golte in hotela Cubis v Lendavi. 

dolga-vas sončna-elektrarna služnost
Kaj zdaj berejo drugi