vestnik

Tako uspešni so bili pomurski dijaki na poklicni maturi

Ines Baler, 7. 7. 2020
Nataša Juhnov
Znani so rezultati poklicne mature v spomladanskem roku.
Aktualno

V torek so bili dijaki srednjih šol, ki so opravljali poklicno maturo, seznanjeni s tem, kako uspešni so bili pri tem zrelostnem izpitu.

Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota so nam povedali, da je v tem šolskem letu poklicno maturo opravljalo 128 dijakov, uspešnih pa je bilo 122, kar pomeni, da so bili 96-odstotno uspešni. Na šoli imajo dve diamantni maturantki, ki sta na maturi dosegli vse točke. To sta Rebeka Kerčmar iz občine Ljutomer in Sara Sabo iz občine Lendava, obe sta bili vključeni v program Tehnik oblikovanja. Imajo pa tudi pet zlatih maturantov, iz smeri Elektrotehnik sta to Grega Bedič (Moravske Toplice) in Denis Mencigar (Rogašovci), iz smeri Tehnik oblikovanja Nuša Šalamun (Puconci), iz smeri Tehnik računalništva pa Aleks Marinič (Sveti Jurij ob Ščavnici) in Žiga Škalič (Moravske Toplice). 

Stoodstotni uspeh na poklicni maturi je bil dosežen tudi na Dvojezični srednji šoli Lendava, kjer je k opravljanju pristopilo 25 dijakov. Diamantna maturantka na tej šoli je postala Ana Vida iz občine Lendava, zlati maturant pa David Öri iz občine Murska Sobota. 

Na Biotehniški šoli Rakičan je maturo opravljalo 18 dijakov, uspeh pa je bil tudi tu stoodstotni. Imajo enega zlatega maturanta, in sicer Primoža Zavca iz občine Beltinci. 

d111afb5b63b4a931549e31ec96bdaf9
Nataša Juhnov
Znani so rezultati poklicne mature v spomladanskem roku.

Poklicno maturo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je opravljalo 43 dijakov, uspešnih pa jih je bilo 42, kar pomeni 97,78-odstotni uspeh. V programu Predšolska vzgoja so trije dijaki postali zlati maturanti. To so Žan Smej (Beltinci), Dolores Marič (Moravske Toplice) in Tadeja Fras (Sveti Jurij ob Ščavnici). Maturo je opravljalo tudi devet udeležencev izobraževanja odraslih v poklicnem tečaju programa Predšolska vzgoja, kjer so bili prav tako vsi uspešni. 

Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci je maturo opravljalo 34 dijakov, uspešnih jih je bilo 30 (88,2 odstotkov). Na Ekonomski šoli Murska Sobota je k opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku pristopilo 25 kandidatov rednega izobraževanja in 4 kandidati izrednega izobraževanja. Uspešni so bili vsi. Na šoli imajo tudi eno diamantno maturantko, to je Mateja Kurnjek iz občine Šalovci. 

95,24-odstotno uspešnost na poklicni maturi pa so dosegli dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Zrelostni izpit v spomladanskem roku je iz programov Kozmetični tehnik in Zdravstvena nega opravljalo 105 dijakov, uspešnih jih je bilo sto. Na šoli imajo tudi osem zlatih maturantov, od tega tri diamantne. To so Aljaž Železen, Nataša Štuhec in Lara Sampl, zlati pa so Nika Ploh, Lara Muršič, Neli Serec, Tamara Trajbarič in Silvia Žižek.  K zaključnemu izpitu je iz smeri Bolničar-negovalec (triletni program) pristopilo še deset dijakov, uspešni so bili vsi, trije pa so si zaslužili pohvalo, in sicer Melani Perko, Aleksandra Grnjak in Glorija Grah. 

pomurje srednje-šole poklicna-matura