vestnik

(DOBROVNIK) To je bil dan, na katerega so dolgo čakali

M. H., 17. 10. 2021
Majda Horvat
Trak so prerezali Marjan Kardinar, Darko Bur, Zdenko Car in Milan Antolin
Aktualno

V Občini Dobrovnik so slovesno predali namenu nov objekt, to je Center za zaščito in reševanja Dobrovnik, na katerega so zelo ponosni.

V Občini Dobrovnik so slovesno predali namenu nov objekt, Center za zaščito in reševanja (CZR). Gre za pomembno pridobitev, za katero so si dolgo prizadevali in zanjo nekaj let zbirali finančna sredstva tako v občinskem proračunu kot s prostovoljnimi prispevki, ob tem pa so veliko dela opravili tudi prostovoljno. Država namreč naložbe vredne približno 600 tisoč evrov finančno ni podprla. Kljub temu, da je sodobni objekt zdaj namenjen gasilcem kakor tudi vsem organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. Po večletnih pripravah kot finančnem zalogaju  CZR  Dobrovnik predstavlja za majhno občino naložbo desetletja.

V novem objekti, ki meri 1200 kvadratnih metrov in ima okoli dva tisoč metrov zunanjih površin, so prostori za gasilce PGD Dobrovnik in občinsko gasilsko poveljstvo, Civilno zaščito in policijo, prav tako je v njem dvorana primerna za usposabljanje in druženja. V kolikor bo to potrebno pa bodo možnost uporabe prostorov ponudili tudi Rdečemu križu in Slovenski vojski ter drugim. 

dobrovnik2
Majda Horvat
Gasilci so ponosni na sodobni objekt v Dobrovniku.

"Gre za dan, ki smo ga dolgo pričakovali," je na otvoritvi poudaril Zdenko Car, predsednik PGD Dobrovnik. Povedal je, da gasilci s ponosom prevzemajo ta objekt, katerega bodo uporabljali vestno in odgovorno, z njim pa bodo tudi lažje ohranili članstvo in privabili v gasilske vrste več  mladih. Na vse je kot predsednik zelo ponosen, je dejal, še posebej  na ekipo pionirjev, ki je blestela na Državnem gasilskem tekmovanju v Celju.

Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik je povedal, da pot do nove pridobitve ni bila lahka tako zaradi različnih pogledov in usklajevanj o tem, kakšen objekt naj bi postavili, kakor tudi zaradi zagotavljanja finančnih sredstev. Načrtovana vrednost naložbe je bila dobrih 300 tisoč evrov, nazadnje je projektantska vrednost znašala 600 tisoč evrov. Občina  je za izvedbo zagotovila dobrih 500 tisoč evrov proračunskih sredstev, občani, donatorji in ustanove so s prostovoljnimi prispevki zbrali 22 tisoč evrov, za notranjo opremo pa sta  prispevali Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Krajevna skupnost Dobrovnik.

Projekte je pripravilo podjetje Atrij iz Odranec, gradbena dela je izvedla Dolinka iz Beltinec s podizvajalci.

"Želim si, da bo objekt služil vsem, ki rabimo ustrezne prostore za izvajanje nalog na področju zaščite in reševanja," je še dejal Kardinar. Izpostavil je tudi, da si kot obmejna občina želijo na tem področju  sodelovanja s sosednjimi kraji na Madžarskem.

dobrovnik3
Majda Horvat
Slovesnosti ob otvoritvi CZR Dobrovnik so se udeležili številni vidni gostje ter domačini.

Zbranim je spregovorila tudi Edit Varga, predsednica Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik in izrazila veselje ter hvaležnost za nesebično delo gasilcev in vseh, ki so prispevali k novi pridobitvi, v imenu Gasilske zveze Slovenije pa zbrane pozdravil ter gasilcem čestital za pridobitev Milan Antolin.

Slovesnosti se je udeležil tudi Darko But, generalni direktor uprave za zaščito in reševanje, ki je po nagovoru dolgoletnemu in zaslužnemu gasilcu Tiborju Vegiju izročil priznanje, bronasti znak Civilne zaščite. 

V kulturnem programu so nastopili otroci Dvojezične OŠ Dobrovnik.  

Majda Horvat
Tibor Vegi je prejel priznanje, to je bronasti znak Civilne zaščite R Slovenije.
czr-dobrovnik otvoritev gasilci
Kaj zdaj berejo drugi