vestnik

Tudi v Puconcih se kopiči odpadna embalaža

Rok Šavel, 30. 11. 2022
Nataša Juhnov
Do konca leta bo v Ceropu za več kot 1107 ton neprevzete odpadne embalaže. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

V Pomurju imamo specifičen sistem, saj javni službi zbiranja odpadkov in ravnanja z njimi izvajajo različne družbe

Združenje regijskih centrov za predelavo odpadkov in Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije sta na nedavni tiskovni konferenci opozorila na že več let trajajočo težavo kopičenja odpadne embalaže. Na tiskovni konferenci je bila tudi direktorica javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) Simona Biro, saj težava obstaja tudi v Pomurju. Že v zadnjem poslovnem poročilu so poudarili, da so se tako kot v letih 2019 in 2020 tudi lani srečevali s težavo, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzemale materiala, kar je pomenilo tudi, da Ceropu nobena družba ni pokrila stroškov sortiranja embalažnih materialov, na drugi strani pa so tekoče stroške morali poplačati v predpisanih rokih.

Neprevzemanje odpadne embalaže se nadaljuje tudi letos. Zgolj v prvem polletju se je nabralo za več kot 203 tone odpadne embalaže, ki ni bila prevzeta, skupaj s količinami iz lanskega leta to nanese več kot 762 ton nakopičene odpadne embalaže. Kot poudarjajo v Ceropu, to povečuje tudi požarno ogroženost v regijskem centru. Glede na napovedi družb, da ne bodo prevzele vsega, kar bi morale, po besedah Birove ocenjujejo, da se bo konec leta skupna količina neprevzete odpadne embalaže v Ceropu povišala na več kot 1107 ton. Od tega zgolj osem ton embalaže izvira iz delovanja Ceropa kot izvajalca javne službe zbiranja odpadkov, preostalo embalažo v Puconce pripeljejo drugi izvajalci javne službe.Zajeti vse dejavnosti 


V Pomurju imamo namreč specifičen sistem izvajanja javne službe ravnanja z odpadki, saj se zbiranje odpadkov izvaja ločeno od Ceropa. Tak sistem so po besedah direktorice Ceropa do leta 2021 imeli le še na Koroškem, a so lani združili izvajanje vseh javnih služb v javnem podjetju. Cerop izvaja javno službo zbiranja zgolj v naseljih Puconci in Vaneča, kot zbiralec pa je določen za občine Puconci, Moravske Toplice, Murska Sobota in Gornji Petrovci v okviru delovanja zbirnega centra na sedežu v Puconcih.

Željo po prevzemu javne službe zbiranja odpadkov v Pomurju je izražal že prejšnji direktor Franc Cipot, sploh zaradi gospodarske odvisnosti od občin ustanoviteljic, kar se je nanašalo na enega izmed očitkov računskega sodišča v reviziji poslovanja Ceropa, v katerem so si tako občine kot Cerop prislužile negativno mnenje. »Problem kopičenja odpadne embalaže je prvenstveno problem izvajalca zbiranja,« poudarja Birova in pojasnjuje, da pomurski zbiralci nimajo skladiščnih kapacitet, zato odpadno embalažo pripeljejo v Cerop, kjer se kopiči in javnemu podjetju povzroča stroške in težave. Direktorica je prepričana, da je bil regijski center v Puconcih zgrajen z namenom, da prevzame vse dejavnosti, ki se nanašajo na ravnanje z odpadki na območju Pomurja. Torej tudi zbiranje odpadkov.Primat Saubermacherja - Komunale 

Gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov v 18 pomurskih občinah od 27 opravlja družba Saubermacher - Komunala na podlagi koncesijskih pogodb. Julija letos so novo, dvanajstletno pogodbo, ki je vredna 12,3 milijona evrov, podpisali z Mestno občino Murska Sobota. Na javni razpis so se prijavili edini.

Cerop odpadna-embalaža puconci
Kaj zdaj berejo drugi