vestnik

Učenci apaške šole sodelovali pri oblikovanju prihodnosti občine

Vestnik.si, 3. 4. 2024
Občina Apače
Seja z učenci 4. razreda OŠ Apače.
Aktualno

Učenci so soglasno sprejeli odločitev, da se v proračunu Občine Apače sredstva namenijo za postavitev učilnice na prostem blizu šole.

V Sejni sobi Kulturnega doma Apače je, kot že tradicionalno vsako leto, potekala izjemno pomembna seja z učenci 4. razreda in njihovima razredničarkama Vesno in Nušo, ki jo je sklical in vodil župan Občine Apače Andrej Steyer.

Pred sklicem te seje je župan prejel osebna pisma učencev, ki obiskujejo 4. razred Osnovne šole Apače, v katerih so zapisali odlične pobude in predloge izboljšav za lokalno skupnost. Župan je ta pisma pred sejo temeljito preučil.

Uvodoma je župan lepo pozdravil vse prisotne in jim zaželel dobrodošlico. Predstavil je občino Apače, svoje delo kot župan, delovanje občinskega sveta in uprave ter nekatere projekte, ki jih pelje občina. Dotaknil se je tudi proračuna.

oš-apače, osnovna-šola-apače, seja
Občina Apače
Seja z učenci 4. razreda OŠ Apače.

Na seji je potekala živahna razprava o umestitvi učilnice na prostem, ki je bila največkrat predlagana v pisnih pismih, ki jih je prejel župan. Učenci so sami podali mnenja o tem, kakšno učilnico si želijo. Razpravljali so tudi o drugih pomembnih predlogih iz pisem, kot so izgradnja tribun na igrišču v Apačah, ureditev sprehajalne poti za kužke, nadgradnja koloparka, izgradnja kolesarskih poti in drugo. 

Po razpravi so učenci soglasno sprejeli odločitev, da se v rebalansu proračuna Občine Apače namenijo sredstva za postavitev učilnice na prostem, ki naj bo locirana v neposredni bližini šole.

Župan se je zahvalil razredničarkama Vesni in Nuši ter otrokom za odziv na povabilo. Dodal je še posebno zahvalo za pisma, ki imajo izjemno vrednost in iz katerih črpajo ideje za še boljše življenje v njihovi skupnosti.

"Občina Apače ni župan, občinski sveta ali uprava, občina smo vsi mi, ljudje, ki živimo v lokalni skupnosti," je v zaključku poudaril še župan. 

občina-apače oš-apače
Kaj zdaj berejo drugi