vestnik

V Beltincih bodo uredili zeleno poslovno-industrijsko cono

Vestnik.si, 7. 12. 2022
Nataša Juhnov
Občina Beltinci je bila uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva.
Aktualno

Občina Beltinci je pridobila sredstva za ureditev zelene poslovno-industrijske cone Beltinci.

Beltinska občina je letos kandidirala na javnem razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologija Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture in bila s projektom Zelena poslovno-industrijska cona Beltinci uspešna. Njegov namen je urediti tovrstno cono, vrednost projekta znaša slabih 1,3 milijona evrov. Kot poudarjajo na občini, je industrijska cona regionalnega pomena, z izvedbo tega projekta pa se bo zagotovil večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 


Glavni cilj naložbe je tako komunalna ureditev poslovno-industrijske cone z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oziroma zelene infrastrukture. V sklopu bodo namestili solarne svetilke javne razsvetljave, uredili prepustne površine za parkiranje in car-sharing, postavili polnilnice za električna vozila, e-kolesa in skiroje, stojala za popravilo koles in stojal za parkiranje, na voljo bodo zabojniki za ponovno uporabo, območje bodo hortikulturno uredili, vzpostavili urbani parkovni otok, rekultivirali obstoječ zadrževalnik meteorne vode, skrbeli za recikliranje odpadkov in postavili solarno-polnilne klopi. 

Projekt se bo zaključil konec prihodnjega leta. 

občina-beltinci razpis zelena-poslovno-industrijska-cona