vestnik

V Bodoncih bodo gradili kanalizacijo

I.B., 23. 5. 2021
foto:Nataša Juhnov
V javnem podjetju Cero Puconci želijo proces obdelave kosovnih odpadkov nadgraditi z novo strojno linijo. V proračunskem skladu puconske občine se za nakup opreme predvideva 840 tisoč evrov. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

V pripravi analiza financiranja ulične razsvetljave – Cena storitve pomoč na domu višja

Občinski svet Občine Puconci je na zadnji redni seji sprejel odlok o rebalansu proračuna. Prihodki se v primerjavi z veljavnim proračunom zvišujejo za slabih pet odstotkov in znašajo osem milijonov evrov, odhodki pa za tri odstotke na 7,9 milijona evrov. Pri rebalansu je bil upoštevan zakon o finančni razbremenitvi občin, ki nekatere stroške z občin prenaša na državo. Pri postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so se sredstva zvišala s 35 na 122 tisoč evrov. Razlog za to je posodobitev in modernizacija javne razsvetljave z LED-svetilkami ob javnih cestah in poteh. Svetniki so se pri tej temi zadržali precej časa in razpravljali, kaj lahko financiranje razsvetljave pomeni za krajevne skupnosti in njihove račune. Na koncu je občinski svet potrdil sklep, da strokovne službe občinske uprave opravijo analizo financiranja ulične razsvetljave in pripravijo predlog morebitne spremembe kriterijev.


V rebalansu je tudi obrazloženo, da se Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo letos loteva preplastitve vozišča na regionalni cesti Lemerje–Grad. Puconska občina bo, da ne bi prihajalo do dodatnih stroškov in ponovnega asfaltiranja, hkrati zgradila kanalizacijo v zaselku Bodonci cerkveni breg. Za to investicijo bo letos namenjenih 75, drugo leto še 80 tisoč evrov.


Nova linija za obdelavo kosovnih odpadkov


Predstavljen je bil tudi rebalans proračunskega sklada. V primerjavi s proračunom se razlikuje v tem, da so se prihodki in odhodki uskladili z načrtom investicij v letu 2021 s strukturo financiranja, ki je bila sprejeta v okviru poslovnega načrta elaborata javnega podjetja Cero Puconci za leto 2021. Prihodki so se zmanjšali za 5,5 odstotka, odhodki pa povečali za 0,9 odstotka. 840 tisoč evrov bo šlo za nakup opreme javnega podjetja. Pojasnili so, da vse več kosovnih odpadkov zahteva nujno posodobitev procesa obdelave teh odpadkov. Sedanji način želijo nadgraditi z novo strojno linijo z večjo kapaciteto, kar je bilo sprva načrtovano že lani. Največji strošek bo mlin za mletje kosovnih odpadkov, ki stane 560 tisoč evrov. V vrednosti 300 tisoč evrov bo zgrajena tudi nadstrešnica za reciklažno dvorišče. Puconska občina je z javnim podjetjem sklenila tudi dodatek k pogodbi o podnajemu infrastrukture, v njem pa so kriteriji za razmejitev med investicijskim in tekočim vzdrževanjem. Stroški prvega se krijejo iz proračunskega sklada, v katerega sredstva prispeva vseh 27 pomurskih občin, stroške drugega pa plačuje Cerop.
Na seji, ki jo je zaradi odsotnosti župana Ludvika Novaka vodil podžupan Jožef Ficko, so svetniki med drugim dali še soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Z majem se je tako ekonomska cena storitve ob delavnikih zvišala za en evro in znaša 19,22 evra. Povišanje cene bo subvencionirala občina, v enem letu naj bi jo to stalo okoli šest tisoč evrov.

bodonci kanalizacija
Kaj zdaj berejo drugi