vestnik

V Gornji Radgoni se nadaljuje posek dreves. Nekaj so jih poškodovali stanovalci

Maja Hajdinjak, 31. 8. 2023
Maja Hajdinjak
Posek dreves na Kocljevi ulici v Gornji Radgoni.
Aktualno

Ob vse večjih vremenskih ujmah je pomembna skrb za stara in poškodovana drevesa

V Gornji Radgoni se tudi letos nadaljuje posek dreves v okolici stanovanjskih blokov v bližini vrtca. Julija so padla drevesa v delu Mladinske in Kocljeve ulice, kot nam je zaupala ena od stanovalk bloka na Mladinski ulici, pa stanovalci s posekom niso bili seznanjeni. Dan pred posekom jih je na vhodnih vratih pričakalo zgolj ročno napisano obvestilo brez žiga in podpisa, da naj naslednje jutro umaknejo avtomobile pred zgradbo, ker bo potekala sečnja dreves.V zvezi s tem smo zato naslovili vprašanja na Občino Gornja Radgona, kjer so nam odgovorili, da vsako leto s strokovnim osebjem opravijo ogled dreves po občini, na podlagi ogleda pa se sestavi prioritetni seznam obrezovanja in podiranja dreves. »V letošnjem letu smo v proračun občine za leto 2023 umestili tudi posek dreves, ki jih omenjate. Na podlagi strokovnega ogleda se je ugotovilo, da je bilo kar nekaj dreves fizično poškodovanih s strani stanovalcev, niso bila več varna, zato jih je bilo nujno odstraniti. Prav tako je maja leta 2022 s strani upravnika stavbe SKP Radgona, d. o. o., na Občino prišel poziv za odstranitev omenjenih dreves. Posekana drevesa niso imela več rastnega prostora, saj so bila zasajena na ozkem zelenem pasu, koreninske grude so že začele načenjati bližnjo asfaltirano pot in parkirišča, prav tako pa so se krošnje že naslanjale na bližnje objekte. Občina posebej lastnikov oz. stanovalcev bližnjih večstanovanjskih stavb ni obveščala, saj so drevesa rasla na občinskem zemljišču, izvajalec del, ki z žigom ne posluje, pa je z obvestilom na oglasno desko obvestil stanovalce, da umaknejo svoje avtomobile,« odgovarjajo na Občini. Neuradno smo izvedeli, da naj bi škodo na drevesih namerno povzročal eden od stanovalcev bloka v Mladinski ulici, ki naj bi ga motilo listje.

drevesa, posek, gornja radgona
Maja Hajdinjak
Neuradno smo izvedeli, da naj bi škodo na drevesih namerno povzročal eden od stanovalcev bloka v Mladinski ulici, ki naj bi ga motilo listje. Za človeško neumnost nas narava že kaznuje ...

O zasaditvi novih se razmišlja

V omenjenem blokovskem naselju je tako vse manj dreves, ki bi skrbela za boljši zrak in v vročih dneh zagotavljala senco. V luči dejstva, da se planet vse bolj segreva in je še posebej v urbanih središčih pomembno, da poskrbimo za ozelenitev, kar večje evropske prestolnice že počnejo, nas je zanimalo tudi stališče županje Urške Mauko Tuš v zvezi s to tematiko. Ta pravi, da se zaveda, da ozelenitve v urbanem središču morajo biti, vendar je treba izredno pozornost nameniti prav drevesom, ki so stara, poškodovana, preraščajo objekte v svoji bližini in so preblizu objektom ter povzročajo vlago. »Tudi sedaj ob nedavnih ujmah se je izkazalo, da je skrb naše lokalne skupnosti na tem področju še kako pomembna. Skrbeti moramo predvsem za varnost naših občanov in preprečevati morebitno večjo škodo na premoženju. Ob tem se sprotno načrtujejo tudi zasaditve novih, za urbano okolje primernih dreves, te pa so odvisne od predvidenih finančnih sredstev proračuna za ta namen,« je povedala.

Točnega datuma, kdaj naj bi v omenjenih ulicah zasadili nova drevesa, tudi na mestih, kjer so jih odstranili lani še v mandatu prejšnjega župana Stanislava Rojka, torej še ni. Razmišljajo pa na Občini tudi o sofinanciranju zasaditve novih dreves v okolici blokov, zato se nameravajo v naslednjih letih povezati z upravniki stavb in jim predlagati sofinanciranje zasaditev dreves na funkcionalnih zemljiščih.

gornja-radgona posek-dreves
Kaj zdaj berejo drugi