vestnik

V Gornjih Petrovcih bodo največ sredstev namenili za obnovo gasilskih domov

D. N., 4. 3. 2024
Jure Kljajić
Gornji Petrovci
Aktualno

Potrdili so predloga proračunov za leti 2024 in 2025

Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji v prvi obravnavi potrdili predloga proračunov za leti 2024 in 2025. Za letos predvidevajo nekaj več kot 3,35 milijona evrov prihodkov in 3 milijone evrov odhodkov, od tega bo nekaj več kot 550 tisoč evrov investicijskih odhodkov. Podobno je sestavljen tudi proračun za leto 2025. Načrtovani prihodki znašajo 3,1 milijona evrov, odhodki pa 3 milijone evrov, od tega je načrtovanih 445 tisoč evrov investicijskih odhodkov.

Občina bo v letu 2024 za investicije po vaseh namenila več kot 462 tisoč evrov, največ, 281 tisoč evrov, za obnovo vaško-gasilskih domov v Košarovcih in Ženavljah, nekaj manj kot 26 tisoč evrov bo šlo za obnovo športnega centra (ŠC) v Gornjih Petrovcih, sredstva bodo namenili še za nadgradnjo vodovodnega sistema B, vzdrževanje cest in druge manjše projekte. Tudi v letu 2025 so predvidena sredstva, skupaj 120 tisoč evrov, za obnovo vaško-gasilskih domov Košarovci in Ženavlje, sofinancirali bodo nabavo gasilskih zaščitnih oblek za prostovoljni gasilski društvi Gornji Petrovci in Križevci, nadaljevala se bo ureditev notranjosti ŠC Gornji Petrovci, načrtovani so tudi številni manjši projekti v skoraj vseh vaseh občine.

gasilski-dom, ženavlje, prenova
Melani Svetec
Gasilski dom v Ženavljah

Občina bo v dveh letih odplačala tudi za skoraj 450 tisoč evrov dolga. V letu 2024 bodo odplačali nekaj manj kot 90 tisoč evrov kreditov, najetih pri državnem proračunu iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin za investicije (v letu 2025 190 tisoč evrov), ter okrog 170 tisoč evrov kreditov podjetja Pindža v stečaju. Del denarja za odplačilo dolga so dobili s prodajo občinske stavbe ter kmetijskih zemljišč in gozdov. Proračuna za obe leti sta do 4. marca v javni razpravi.

Melani Svetec
Gasilski dom v Ženavljah
gornji-petrovci proračun seja