vestnik

V križevski občini ob vrtcu v načrtu še rekonstrukcija telovadnice

M. Ha., 11. 2. 2024
Občina Križevci
Občinski svet Občine Križevci je na nedavni seji sprejel proračun za leto 2024.
Aktualno

V proračunu med drugim ureditev parkirišča, postavitev elektrarne in gradnja pločnika s kolesarsko stezo.

Občinski svet Občine Križevci je na nedavni seji sprejel proračun za leto 2024. Prvo branje je bilo 13. decembra lani, nato je bil potrjen predlog proračuna do 15. januarja v javni razpravi. V tem času so ga obravnavali odbori Občine Križevci, vložene so bile pripombe, predlogi za leto 2024 in za naslednja leta (dopolnitve načrta razvojnih programov). Načrtovani prihodki občine v letu 2024 znašajo 3.944.652 evrov, odhodki pa 4.149.600 evrov, od tega bo 1.618.620 evrov investicijskih odhodkov. Razlika je pokrita s stanji sredstev na računu občine na dan 31. december 2023.Glede na prvo branje so v proračunu namenili dodatna sredstva za donacije ob prireditvah društev in za spodbujanje razvoja na področju malega gospodarstva, obakrat tisoč evrov. Za dva tisoč evrov pa so zmanjšali sredstva za vzdrževanje upravnih prostorov.Po načrtu razvojnih programov se bo letos izdelal načrt in izvedla rušitev dotrajane stanovanjske stavbe v neposredni bližini osnovne šole v Križevcih. Na tem mestu se bo uredilo parkirišče. Načrtovana je tudi postavitev sončne elektrarne velikosti 50,05 kW na strehi kulturne dvorane ali občinske stavbe. Če bi bila proizvodnja iz elektrarne večja od porabe, bi se lahko presežki prerazporedili še na druga odjemna mesta v lasti občine. Občina s tem računa na prihranke, s katerimi bi se investicija dolgoročno poplačala. Investicija je ocenjena na 70.000 evrov. Za sofinanciranje bodo kandidirali na razpisu Eko sklada ali na drugem ustreznem razpisu.


V načrtu je tudi gradnja kolesarske steze in pločnikov med Grabami in Branoslavci. V prvi fazi je predvidena izvedba kolesarske poti na levi strani ceste od križišča Ključarovci-Logarovci-Grabe do igrišča na Grabah. Kar se tiče cestne infrastrukture, nameravajo letos izvesti odkupe zemljišč in izdelati projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo javne poti Gajič. Hkrati z rekonstrukcijo se bo na novo zgradil tudi vodovod. V naseljih, kjer ni možnosti gradnje javne razsvetljave, se bo uredila točkovna razsvetljava s solarnimi svetilkami na nekaj mestih. Investicija se bo izvajala v tem in prihodnjem letu. Napreduje tudi gradnja prizidka k vrtcu v Križevcih. Gradbena dela so se začela novembra lani, urejeni bosta dve igralnici z izhodom na teraso, garderobe in sanitarije. V tem letu načrtujejo nakup opreme za igralnici in za na novo urejene podstrešne prostore za skladišče. Letos se bo izdelala tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci. 

občina-križevci proračun načrti
Kaj zdaj berejo drugi