vestnik

V Lendavi cenejši vrtec

Majda Horvat, 16. 1. 2020
Jože Gabor
Starši otrok v lendavskem vrtcu bodo za varstvo plačevali manj.
Aktualno

Občinski svet podprl Radio Murski val, za frekvenco v Lendavi se poteguje tudi Radio Maxi – Cene vseh programov vrtca v izhodišču nižje za 11 evrov

Lendavski občinski svet je z večino glasov podprl vlogo Radia Murski val za dodelitev radijske frekvence za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju Lendave. Zanjo se poteguje tudi Radio Maxi, vendar so bili svetniki mnenja, da ima Murski val v lendavski občini večjo tradicijo in poslušanost. Mnenje lokalne skupnosti pri dodelitvi radijske frekvence ni odločilno, saj ponudniku, ki se je prijavil na javni razpis Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), prinese zgolj nekaj točk od skupaj sto možnih. Odločitev o tem, čigava ponudba je boljša, sprejme Akos, zadnjo besedo pri podelitvi radijske frekvence pa ima Svet za radiodifuzijo. Odpiranje ponudb je že bilo opravljeno, razpis pa je bil objavljen oktobra. Radijska postaja, ki bo pridobila frekvenco v Lendavi, bo morala zagotavljati vsak dan v skupnem tedenskem obsegu pet ur vsebine informativne narave.


Razpis za podelitev radijske frekvence za širjenje radijskih programov tudi na oddajni točki Lendava 103,3 MHz je bil prvič objavljen že lani, vendar takrat ni bilo prijav, zdaj pa se torej za frekvenco potegujeta dve radijski postaji. Čeprav je radijska frekvenca javno dobro, bo imetnik za njeno uporabo moral plačevati frekvenčnino. Ob zagotavljanju boljše slišnosti radijskega programa na območju sivih lis pa za imetnika frekvence, ki se podeljuje za obdobje pet let, to pomeni tudi poslovno prednost. Ta pa je posredno pomembna tudi ob morebitni zamenjavi lastnikov radijske postaje. Obe postaji, ki se potegujeta za lendavsko radijsko frekvenco, sta namreč v zasebni lasti. 
Radijske postaje, ki oddajajo na obmejnem območju, morajo na podlagi mednarodnega sporazuma »dušiti« svoje frekvence oziroma s svojim programom ne smejo motiti sosednjih radijskih programov. Kljub temu pa je programsko »prestopanje« meje na obmejnem območju mogoče, če se o tem sklene dogovor.

Nove cene veljajo od 1. januarja


Občinski svet je sprejel tudi nove ekonomske cene programov vrtca, ki veljajo od 1. januarja. Ob ohranitvi trenutno veljavnih višin subvencioniranja programov bi se cene, ki so izhodišče za izračun plačila staršev, spremenile v različnih razmerjih. Da bi se temu izognili, je vrtec predlagal spremembe subvencije, vendar je na predlog občinske uprave občinski svet sprejel odločitev, da se subvencija ohrani na dosedanji ravni (približno v višini 5400 evrov mesečno) in se tako zagotovi znižanje vseh cen, ki so izhodišče za izračun plačila staršem za približno 11 evrov. 

lendava vrtec