vestnik

V Lendavi mednarodna konferenca ob 450-letnici izida prve tiskane madžarske knjige

Maja Hajdinjak, 25. 8. 2023
Maja Hajdinjak
Knjige bodo na ogled še jutri, v soboto v Muzeju meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva.
Aktualno

Dragocene izvode hranijo sicer v madžarski narodni knjižnici

V Lendavi je danes potekala mednarodna konferenca ob 450. obletnici izida prve tiskane madžarske knjige v obdobju reformacije v Dolnji Lendavi. Kot je povedala direktorica Knjižnice - Kulturnega centra Lendava Judit Zagorec Csuka, so konferenco posvetili trem knjigam Györya Kultsarja, pridigarja in pisca iz obdobja reformacije, ki je živel v Lendavi in sodeloval z Miklošem Banffyjem in tiskarjem Rudolfom Hoffhalterjem.
V obdobju reformacije se je Lendava razvila v najpomembnejše literarno in versko središče zgodovinske Zalske županije. Nauki reformacije so v takratni Dolnji Lendavi intenzivno zaživeli tudi po zaslugi tiskarne, ki je začela obratovati leta 1573 in ki jo je vodil že omenjeni Hoffhalter, ki je leto dni gostoval na dvoru Banffyjev. Tukaj so bile natisnjene prve knjige na ozemlju današnje Slovenije. Knjige z naslovi Kosanje hudiča s skesanim grešnikom (1573), Kratek nauk o pripravah na smrt (1573) in biblijska Postila (1574) so po besedah Judit Zagorec Csuka še danes aktualne z vidika teologije, literature in tudi zgodovine tiskarstva. 

mednarodna-konferenca, györy-kultsar, lendava, 450-let, knjige
Maja Hajdinjak
David Rosza, Viljem Leban, Janez Magyar in Judit Zagorec Csuka.

Na konferenci so se zvrstila predavanja osmih predavateljev iz Budimpešte, Ljubljane oziroma širše raziskovalne okolice ter tudi iz Pomurja. Matjaž Lulik je pripravil kratek pregled o založnikih, knjigotržcih in tiskarjih slovenske tiskane besede v 16. stoletju, Bernadett Varga je predstavila dela Györgya Kultsarja, Klaudija Sedar je predavala o dediščini reformacije v (Dolnji) Lendavi, Ibolya Violane Bakonyi pa je predstavila izvod Kultsarjeve Postile, ki jo hranijo v knjižnici reformatske gimnazije v Csurgoju. Prisotni na konferenci so se podučili tudi o kulturnozgodovinskih vidikih lendavskega tiskarstva in pridigarskega slovstva do današnjih dni, o tem je predaval Lajos Bence, Zoltan Lendvai Kepe je predstavil Dolnjo Lendavo Banffyjev v luči reformacije, Sebastijan Časar rojstvo knjige, Judit Zagorec Csuka pa misli o knjigi pridig Kratka lekcija o pripravah na smrt. 

mednarodna-konferenca, györy-kultsar, lendava, 450-let, knjige
Maja Hajdinjak
Kultsarjeve knjige.

V izjavi za medije je lendavski župan Janez Magyar med drugim povedal, da je konferenca velika stvar za Lendavo predvsem zato, ker so se za kratek čas na mesto, kjer so bile pred 450 leti natisnjene, vrnile vse tri knjige. Ob tej priložnosti se je zahvalil Narodni Szechenyijevi knjižnici iz Budimpešte, ki jim je omenjene izvode posodila na ogled. Poudaril je še, da je Lendava kot mesto lahko ponosna na 830-letno zgodovino, v kateri je bilo veliko izjemnih posameznikov, delujočih na različnih področjih.

mednarodna-konferenca, györy-kultsar, lendava, 450-let, knjige
Maja Hajdinjak
Viljem Leban, Judit Zagorec Csuka, David Rosza in Janez Magyar

Viljem Leban, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice iz Ljubljane, je medtem poudaril, da je konferenca izvrstna priložnost za sodelovanje tako bibliotekarjev kot tudi literarnih zgodovinarjev, pa tudi raziskovalcev zgodovine knjigotrštva, založništva in tiskarstva na Slovenskem in Madžarskem. »Ko smo aprila v Budimpešti z narodno knjižnico Madžarske podpisali dogovor o sodelovanju, si še nismo predstavljali vseh vsebin, pri katerih bomo sodelovali, zdaj pa se te vsebine že 'rišejo'. Pred časom sva s kolegom Davidom Rozso na mednarodni konferenci govorila o sodelovanju na področju digitalizacije, danes pa smo govorili o sodelovanju na področju skupnih raziskav zgodovine tiskarstva in literature na tem območju,« je povedal danes v Lendavi, njegove besede pa je potrdil tudi Rozsa, generalni direktor madžarske narodne knjižnice, in dodal, da so v njihovem zavodu odprti še za druge podobne projekte. 
mendarodna-konferenca lendava 450-let prva-knjiga györy-kultsar