vestnik

V Lendavi izvedli rudarsko reševalno vajo. Kakšno nesrečo je ta simulirala?

Vestnik.si, 18. 11. 2022
GOV.SI
Rudarska reševalna vaja v Lendavi.
Aktualno

V Lendavi je bilo 46. srečanje rudarskih reševalnih enot iz Slovenije.

Srečanje se je začelo s strokovnim posvetom, na katerem so predstavili projekte, ki so v izvajanju, in ostale izzivi, s katerimi se rudarske reševalne enote srečujejo. Prav tako so rudarski inšpektorji povzeli poročilo o Varnosti in zdravju pri delu na področju rudarstva v letu 2021. Po posvetu je bila na vrsti rudarska reševalna vaja. Ta je simulirala nesrečo na dveh plinskih vrtinah in ostalih objektih v okolici. Sodelovalo je več ekip rudarskih reševalcev iz podjetij Premogovnik Velenje, Rudnik Trbovlje Hrastnik, CUDHG Idrija, Podzemlje Pece in Petrol Geo, prav tako tudi lendavski policisti, gasilci poklicne gasilske enote Nafta varovanje in reševalna enota iz Zdravstvenega doma Lendava. 

Potek vaje so nadzirali rudarski inšpektorji, ocenili opremljenost, pripravljenost in odziv ekip na nalogo. Pri vaji so sodelovali tudi prostovoljci, na koncu pa je sledil še postroj rudarskih reševalnih ekip in vseh sodelujočih. 

lendava vaja rudarske-reševalne-enote
Kaj zdaj berejo drugi