vestnik

V Občini Odranci sta v ospredju dva razvojna projekta

M. H., 23. 11. 2023
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Minister Aleksander Jevšek županji Barbari Ferenčak predstavil možnosti za prijavo na več razpisov.

Konec oktobra se je minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek v Odrancih srečal s tamkajšnjo županjo Barbaro Ferenčak. Ta je ministru predstavila strategijo razvoja občine za naslednja štiri leta, minister pa njej trenutno odprte in napovedane razpise s področja kohezije in mehanizma Interreg. Po informacijah z ministrstva je pogovor tekel predvsem o dveh projektih občine, o drugi fazi ureditve Prekmurske hiše ter o nadgradnji čistilne naprave.Prekmurska hiša 
Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša je projekt, ki ga je občina prijavila na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh, ki je financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Prva faza, izvedena v letu 2018, je zajemala ureditev treh prostorov, namenjenih za promocijo, druga faza pa se je izvajala v tem letu. Zgradili so nov objekt, ki lahko služi medgeneracijskemu druženju in delovanju lokalnih društev, v njem pa je mogoče tudi prenočiti.
Gradbena dela, ki so bila začeta in končana v tem letu, so po pogodbi z izvajalcem, zadrugo Dolinka, znašala skoraj 220 tisoč evrov (brez DDV), finančna sredstva pa naj bi zagotovili ESRR, državni proračun in občina iz letošnjega proračuna. Občina je izvajalcu doslej nakazala 185 tisoč evrov, po javno dostopnih podatkih pa razvojnih sredstev za izvedbo projekta še ni prejela. Glede na to, da je bil zahtevek oddan pred nekaj dnevi, bo občina denar za izveden projekt prejela čez približno en mesec.

Neustrezna čistilna naprava 

odrancicistilna23
Majda Horvat
V izboljšanje delovanja čistilne naprave v Odrancih bo treba vlagati še naprej.


Drug problem, s katerim se občina ukvarja že dlje časa, sta neustrezna komunalna čistilna naprava in kanalizacijski sistem, v katerega vdira padavinska voda in obremenjuje delovanje naprave. Čistilna naprava v Odrancih je bila zgrajena leta 1996 in povečana v letu 2000. Uradna moč je 1950 populacijskih enot, a so nanjo priključena vsa odranska gospodinjstva in vsa podjetja v industrijski coni. V zadnjih letih je postala preobremenjena, izpustna voda pa ne dosega zahtevanih parametrov čistosti, kar pomeni, da onesnažuje potok Črnec, v katerega se izteka.
Občina je leta 2021 začela sanacijo čistilne naprave, tako betonskega dela kot tehnološkega postopka, vendar ti posegi še vedno niso zadostni. Občina s proračunskimi prihodki v višini 1,5 milijona evrov v letošnjem letu brez pridobitve razvojnih sredstev tega perečega komunalnega problema sama ne bo mogla rešiti.

občina-odranci razvoj projekt
Kaj zdaj berejo drugi