vestnik

V Pomurju 354 kršitev glede izplačila regresa

Vestnik, 12. 11. 2019
Nataša Juhnov
Inšpektorji območne enote Murska Sobota so v letošnjem letu, vključno do 31.oktobra, ugotovili 354 kršitev glede izplačila regresa.
Aktualno

Največ kršitev glede izplačila regresa je v dejavnosti gradbeništva, delodajalcem pa grozi globa do dvajset tisoč evrov

Inšpektorji območne enote Murska Sobota so v letošnjem letu, vključno do 31.oktobra, ugotovili 354 kršitev glede izplačila regresa, pri čemer se te kršitve nanašajo tudi še na neizplačilo regresa za leto 2018. V enakem obdobju preteklega leta so inšpektorji ugotovili 378 kršitev glede izplačila regresa, v celem letu 2018 pa 503 kršitve.

V katerih dejavnostih ugotovijo največ kršitev?


Največ kršitev so zabeležili v dejavnostih, v katerih Inšpektorat RS za delo tudi na ravni celotne Slovenije ugotavlja največ kršitev. To so dejavnosti gradbeništva (72 kršitev), gostinstva (62 kršitev) in trgovine (43 kršitev). Že tretje leto zapored pa izvajajo tudi posebno akcijo nadzora nad spoštovanjem določb glede izplačila plače, saj so kršitve glede plačila za delo najpogosteje ugotovljene kršitve na področju delovnih razmerij.

ad3ada8567e9a229edaf17186d6540e7
Marina Vrbnjak
Največ kršitev so zabeležili v dejavnostih, v katerih Inšpektorat RS za delo tudi na ravni celotne Slovenije ugotavlja največ kršitev, to so v dejavnostih gradbeništva (72 kršitev), gostinstva (62 kršitev) in trgovine (43 kršitev).

Kaj pravi zakon?

Delodajalca, ki delavcu ne izplača regresa v skladu z zakonom, lahko kaznujejo z globo od tri do dvajset tisoč evrov. Za odgovorno osebo delodajalca pa je določena globa od 450 do 2000 evrov.

V zakonu je določeno, da so do regresa upravičeni vsi delavke in delavci, delodajalec pa jim ga mora izplačati najkasneje do 1. julija.  Izjemoma je dovoljeno tudi kasnejše izplačilo regresa, in sicer ob nelikvidnosti delodajalca in če je tako določeno tudi v panožni kolektivni pogodbi. V tem primeru mora biti delavkam in delavcem regres izplačan najkasneje do 1. novembra.

Delodajalci se o višini regresa, ki ga izplačajo zaposlenim, odločajo samostojno v okviru svojih zmožnosti, a v skladu z zakonom o delovnih razmerjih regres ne sme biti nižji od minimalne plače. Kakršnokoli izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalna plača, in 1723 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, je od letos oproščeno vseh prispevkov in dajatev in ga zaposleni prejmejo v celoti.

regres pomurje