vestnik

V Pomurju lani 378 porok in 123 razvez, največ v mestni občini

Anja Vlaj, 16. 6. 2023
Pixabay
Fotografija je simbolična.
Aktualno

V lanskem letu je bilo sklenjenih več porok kot leto prej, manj je bilo razvez. Najbolj priljubljen dan za poroko je pri Slovencih še vedno sobota. Največ oseb, ki so se lani razvezale je starih 65 let ali več.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je zbral podatkE o sklenitvah in razvezah zakonskih zvez v letu 2022. Lani je zakonsko zvezo sklenilo 6.768 parov. To je 852 parov več kot leto prej in 1.554 več kot dve leti prej. V letih 2020 in 2021 je bilo sklenjenih manj zakonskih zvez, saj so takrat veljali ukrepi za zajezitev širjenja covida-19. Največ zakonskih zvez je bilo sklenjenih v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 1.809, najmanj pa v orimorsko-notranjski statistični regiji, to je 145.

V pomurski statistični regiji je bilo lani sklenjenih 378 zakonskih zvez, od tega največ v Mestni občini Murski Soboti (53), sledita občini Gornja Radgona (36) in Lendava (35). V Občini Kobilje lani porok ni bilo.

Največ porok v poletnih mesecih

Največ parov se poroči v soboto. Lani je bilo na ta dan sklenjenih 3.994 porok, kar je 59 odstotkov vseh lani sklenjenih zakonskih zvez. Največ parov (199) se je poročilo v soboto, 18. junija 2022. Glede na pogostost porok so v lanskem letu prevladovali poletni meseci. Največ parov se je poročilo junija, in sicer 1.031. Sledila sta julij, ko je bilo sklenjenih 953 zakonskih zvez in avgust z 900 sklenjenimi zakonskimi zvezami. Najmanj parov pa se je poročilo januarja, ko je bilo le 156 porok in novembra, ko se je poročilo 240 parov.

poroka, simbolična
Pixabay
Lani je bilo v pomurski regiji največ porok v Mestni občini Murska Sobota.

Ženini v povprečju nekoliko starejši od nevest

Ženini, ki so se poročili lani, so bili stari povprečno 37,3 leta, neveste 34,9 leta. Za 6.006 oziroma 89 odstotkov ženinov in 5.971 oziroma 88 odstotkov nevest je bila zakonska zveza, ki so jo sklenili lani, prva zakonska zveza. Pri 5.572 oziroma 82 odstotkih parov je bila to prva zakonska zveza tako za ženina kot za nevesto. Ženini, ki so se poročili prvič, so bili v povprečju stari 32,9 leta, neveste pa 31 let.

Pri večini lani sklenjenih zakonskih zvez, to je 81 odstotkov, sta bila tako nevesta kot ženin državljana Republike Slovenije. Pri osmih odstotkih porok je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa državljanka kake druge države, najpogosteje Bosne in Hercegovine. Pri enakem odstotku porok pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države, najpogosteje prav tako Bosne in Hercegovine. Pri štirih odstotkih porok sta bila tako ženin, kot nevesta prebivalca Slovenije s tujim državljanstvom. Sklenjene so bile tudi istospolne partnerske zveze. Za to se je odločilo 54 parov, od tega je bilo sklenjenih 25 moških in 29 ženskih partnerskih zvez.

V Pomurju največ razvez v Murski Soboti

V letu 2022 se je razvezalo 2.149 parov, kar je sedem odstotkov manj kot v letu prej. Največ parov se je razvezalo v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanj pa v zasavski statistični regiji. V pomurski statistični regiji je bilo lansko leto 123 razvez, od tega največ v Mestni občini Murska Sobota, in sicer 17, sledita še občini Ljutomer s 16 in Lendava s 13 razvezami. Lani je bilo na dan razvezanih povprečno šest zakonskih zvez. Povprečna starost mož ob razvezi je bila 47,9 leta, žena pa 45,1 leta. Največ oseb, ki so se lani odločile razvezati, je bilo starih 65 let in več. Takšnih je bilo 167 moških in 94 žensk. Zakonska zveza je v povprečju trajala 14,6 leta. 34 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona.

Pri 1.015 razvezah mladoletnih vzdrževanih otrok ni bilo, v preostalih 1.134 oziroma 53 odstotkov pa je bilo ob razvezi 1.847 vzdrževanih mladoletnih otrok. Največ, kar 60 odstotkov teh otrok, je bilo ob razvezi dodeljeni materam. Očetom je bilo dodeljenih pet odstotkov otrok, obema staršema pa 34 odstotkov otrok.

poroke razveze surs statistika
Kaj zdaj berejo drugi