vestnik

(V PREMISLEK) Geza Erniša, velik človek

A. Nana Rituper Rodež, 9. 6. 2022
Nataša Juhnov
Častni škof Geza Erniša je po težki bolezni umrl 1.junija.
Aktualno

Zaradi vsega, kar je bil, se ob njegovem prezgodnjem slovesu od njega z velikim spoštovanjem poslavljajo različno misleči, predstavniki različnih ver in cerkva, narodnosti in prepričanj, kot od nekoga, ki je imel prostor tudi zanje.

»Mislim, da se v vsaki dobi človeške zgodovine rojevajo véliki ljudje, vprašanje je le, ali jim znamo v danem trenutku in času prisluhniti,« je pred leti ob dnevu reformacije za Vestnik dejal takratni škof Geza Erniša. Mislil je na reformatorje, kot so Martin Luter, Primož Trubar, Štefan Kuzmič, ki so stopili iz okvirov časa in obrnili kolesje zgodovine. Imeli so tisto nekaj več, kar človeka loči od Človeka, zaznali, da je v družbi in cerkvi nekaj hudo narobe in da je čas za spremembe. Niso sledili uveljavljenim normam in prepričanjem, ampak so v ospredje postavili odnos do Boga, odnos do človeka ter – česar se niso niti zavedali – do naroda. Tudi do »lubih Slovencev«.

moravske-topice, pogreb-geza-erniša
Jure Zauneker
Duhovnik Erniša je kot senior, kasneje kot škof in nazadnje častni škof s svojimi prizadevanji in protestantskimi vrednotami, ki jih je ne le zagovarjal, ampak tudi živel, veliko prispeval k prepoznavnosti Evangeličanske cerkve tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru.

Čeprav so zdaj drugi časi kot pred pol tisočletja, se človek in človeštvo znova soočata z izzivi. Večina jih, še posebno če se jih nekaj osebno ne dotakne, pogleda stran, so pa tankočutni posamezniki, ki zastavijo svoj glas in svoje ime. Za drugega, za sočloveka. Ne razumejo vsi, da če imam jaz polno mizo, še ne pomeni, da so vsi siti, če je meni lepo, ne pomeni, da je vesel slehernik, in če sem jaz zdrav, da nihče ne potrebuje zdravil.

»Zato v vsakem trenutku prisluhnimo z odprtimi ušesi, razumom in srcem sodobnika pri njihovih dobrih naporih, da razumemo človeka in premagamo krizo,« je opozarjal častni škof. Nedvomno je Erniša znal prisluhniti človeku, tudi drugače mislečim. Znal pa je na podlagi argumentov odločno, a hkrati z milino in toplino, pa tudi s strpnostjo zagovarjati svoje mnenje in stališče svoje Cerkve. Ne z izključevanjem, temveč z razumevanjem, spoštovanjem in povezovanjem.

Duhovnik Erniša je kot senior, kasneje kot škof in nazadnje častni škof s svojimi prizadevanji in protestantskimi vrednotami, ki jih je ne le zagovarjal, ampak tudi živel, veliko prispeval k prepoznavnosti Evangeličanske cerkve tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru.

Zaradi vsega, kar je bil, se ob njegovem prezgodnjem slovesu od njega z velikim spoštovanjem poslavljajo različno misleči, predstavniki različnih ver in cerkva, narodnosti in prepričanj, kot od nekoga, ki je imel prostor tudi zanje. Tudi to kaže, kako velik je Geza Erniša bil.

v-premislek geza-erniša slovo
Kaj zdaj berejo drugi