vestnik

Varaški šujstri motijo turniško županjo 

Majda Horvat, 10. 7. 2018
Majda Horvat
Inšpektorji niso ugotovili nič takšnega, da bi morali nadstrešek odstraniti, občina pa je izdala negativno odločbo.
Aktualno

Nobeden od treh inšpektorjev ni zahteval odstranitve objekta, občina pa ugotavlja, da ta ni v skladu z občinskim prostorskim načrtom.

»Smo eno najbolj dejavnih društev v Turnišču in vsako leto pripravimo kaj novega,« je povedal predsednik društva Varaški šujstri Anton Sep. Med odmevnejšimi prireditvami je bil prikaz žetve in mlačve Tako so želi in mlatili naši starši, ki so ga pripravili dvakrat, v želji, da bi bila etnološka dediščina kraja vidna tudi navzven, pa so na zelenici pri zdravstveni postaji spomladi leta 2015 postavili nadstrešek za majhen muzej na prostem z lutko čevljarja na kolesu ter zbranim kmečkim orodjem. V postavitev tega je bilo vloženega veliko prostovoljnega dela, je povedal Sep. Nadstrešek s 7,5 metra dolžine in tremi metri širine so postavili na zemljišču v lasti ministrstva za infrastrukturo, saj je bila tu še pred nekaj leti avtobusna postaja, delno pa tudi na zemljišču občine. »Ko smo se tega lotevali, smo za dovoljenje vprašali in ga dobili od takratnega občinskega uslužbenca, z našim namenom pa je bila ustno seznanjena tudi županja,« pove sogovornik.

Direkcija za ceste dovoli, občina ne

Aprila letos pa je društvo prejelo najprej zapisnik inšpektorja za infrastrukturo, nato pa so se zvrstili še obiski inšpektorjev za okolje in prostor ter za energetiko in rudarstvo.
»Inšpektorat za infrastrukturo je ugotovil, da ga nismo zaprosili za soglasje, pa tudi, da postavljena nadstrešnica ne ovira preglednosti ceste. Inšpektor za okolje in prostor nas je prosil za nekaj pojasnil, kar smo storili, hkrati pa smo mu tudi sporočili, da nam je ministrstvo za infrastrukturo 16. maja dalo soglasje, da ta objekt tu stoji. Inšpektor za energetiko pa je ugotovil, da moramo objekt, ki ga je razsvetljevala fluorescentna žarnica, odklopiti od javne razsvetljave, kar smo prav tako storili 2. junija,« je povedal Sep. Društvo je samoiniciativno vlogo za soglasje za postavitev nadstreška 28. maja poslalo tudi na občinsko upravo, odgovor v obliki odločbe pa je prejelo 27. junija, in sicer, da se prošnja zavrne, ker da postavitev takšnega objekta ni v skladu z občinskim prostorskim načrtom (OPN). »Člani društva se čutimo prizadete in smo zadevo odstopili odvetniku, da bo napisal pritožbo zoper odločbo, zastopal pa nas bo pro bono,« pove Sep. Občinski svet o zadevi ni odločal, si pa nekateri člani prizadevajo, da bi to vprašanje uvrstili na dnevni red ene od naslednjih sej.

Županja ne komentira

Kaj konkretno je pri postavljenem objektu v neskladju s 22. členom OPN Občine Turnišče, na katerem temelji negativna odločba, smo vprašali tudi turniško županjo Vesno Jerala Zver, kakor tudi, kaj je storila, da bi nastalo situacijo z društvom rešili z dogovorom in brez uporabe pravnih sredstev. Odgovorila nam je le, da je potek upravnih postopkov jasen, zakonsko določen in enak za vse, vodi pa jih občinska uprava. »Konkretno vprašanje še ni zaključeno, zato se do njega ne opredeljujem,« je še zapisala.

Turniški čevljarji, ki jih je bilo nekoč v kraju vsaj trideset, so s kolesi vozili čevlje in škornje s »sarami« ter jih prodajali v bližnji in daljni okolici. V spomin na te prednike in ker so čutili dolžnost, da se ohranja ta etnološka značilnost kraja, so na pobudo članov društva Dimek iz Beltinec spomladi leta 2012 tudi v Turnišču ustanovili društvo Varaški šujstri. Zdaj je včlanjenih okoli 80 prebivalcev.
varaški šujstri turnišče
Kaj zdaj berejo drugi