vestnik

Varuh človekovih pravic v Murski Soboti. S katerimi težavami so se nanj obrnili občani?

I.B., 7. 9. 2022
Ines Baler
Varuh človekovih pravic se je v Murski Soboti srečal s 14 pobudniki.
Aktualno

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal Mestno občino Mursko Soboto in je bil na voljo občanom pri uveljavljanju njihovih pravic.

Varuh človekovih pravic je v Murski Soboti v sredo posloval prvič po letu 2016, regijo pa obišče vsaj enkrat na leto. Po času, zaznamovanem s koronavirusom, je zadovoljen, da je spet vzpostavljen neposredni stik s pobudniki, ki drugače ne najdejo poti do njihove inštitucije. 

Svetina se je srečal s 14 pobudniki, najpogostejši temi pogovorov pa sta se navezovali na socialno problematiko in na smrad. V sklopu prve tematike je beseda največkrat tekla o stanovanjskih težavah, v sklopu druge pa o industrijskem smradu ali smradu farm. Povedal je, da njihova inštitucija že več let poziva ministrstvo za okolje in prostor, naj se v Sloveniji sprejmejo jasni predpisi o tem, kaj smrad je, v katerih mejah je lahko onesnaževalec okolja,... Nadaljeval je, da že dve leti spremlja dogovarjanje med okoljskim in zdravstvenim ministrstvom ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje o tem, vendar do ureditve področja še ni prišlo. "Razočaran sem, da se to ni bolj premaknilo. Ljudje v okolici velikih farm in industrijskih objektov res trpijo zaradi tega in njihova kakovost bivanja je zagotovo zmanjšana," je izpostavil. 

peter-svetina, varuh-človekovih-pravic, murska-sobota
Ines Baler
Varuh človekovih pravic se je v Murski Soboti srečal s 14 pobudniki.

Do Svetine so prišli tudi pobudniki, ki se soočajo z medsosedskimi ali meddružinskimi spori, vendar v teh zadevah varuh ne more pomagati. "V lanskem letu smo izdali novo zgibanko, kjer jasno piše, kaj lahko naredimo in česa ne. Veliko ljudi se obrača na nas zaradi sporov v družini, med sosedi, zaradi nezadovoljstva z odločitvami sodišča in od varuha pričakujejo, da bo te sodbe razveljavil. Vendar to ni v naši pristojnosti," je zatrdil in dodal, da lahko le poziva k etiki in k medsebojnemu razumevanju. Varuh se je v času obiska srečal tudi s soboškim podžupanom Zoranom Hoblajem, ki začasno opravlja župansko funkcijo. Pogovarjala sta se o aktualnih problematikah in njihovem reševanju, izpostavil je denimo investicije občine ter vlaganje v mehke, socialne zadeve, na primer v reševanje brezdomstva, socialne transferje. Dejal je, da so prišli do konsenza, ki ga že več časa ponavlja, da bi kot javno službo v državi morali uvesti brezplačno pravno pomoč. Ljudje namreč velikokrat zaradi neinformiranosti, pa tudi strahu pred organi, ne izkoristijo možnosti, da bi se pritožili na posamezne odločbe. Ko rok za pritožbo poteče, pa jim več ne more pomagati. 

Svetina je obiskal tudi Varstveno delovni center Murska Sobota in Zavod Osebna asistenca. Ti organizaciji je izbral, ker prvi načrtuje izgradnjo bivalne enote, kar podpira, ker gre za vključevanje ljudi, ki so drugačni, v lokalno okolje, drugega pa, ker na področju osebne asistence prihaja do nekaterih težav. Te skušajo reševati v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na voljo varuhov kotiček 


Ob vhodu v mestno občino in Upravno enoto Murska Sobota so postavili še varuhov kotiček, kjer se lahko ljudje seznanijo z delom varuha ter na kakšne načine se obrniti nanj. 

varuh človekovih pravic, murska sobota, varuhov kotiček
Ines Baler
Varuhov kotiček.

Ob koncu nagovora pa je Peter Svetina še poudaril, da je varovanje in spoštovanje človekovih pravic v Sloveniji na visokem nivoju, vendar bi lahko bilo tudi višje. V primerjavi z ostalimi državami v Evropski uniji je sicer Slovenija v samem vrhu. 

varuh-človekovih-pravic murska-sobota peter-svetina
Kaj zdaj berejo drugi