vestnik

Sveti Jurij ob Ščavnici: Več za ceste, manj za otroke

M.V., 5. 5. 2021
Marina Vrbnjak
Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici ne more zagotavljati več prostora za vrtčevske otroke.
Aktualno

Po neuspelem razpisu je načrtovano gradnjo petoddelčnega prizidka k vrtcu zamenjal štirioddelčni prizidek.

Svetniki občine Sveti Jurij ob Ščavnici so na zadnji seji obravnavali 20 vloženih amandmajev na predlog proračuna za letošnje leto, v katerem načrtujejo 5,85 milijona evrov odhodkov. Proračun je občinski svet sprejel, svetniki so se najdlje časa zadržali pri pripombi skupine sedmih svetnikov, ki je predlagala, da se za vzdrževanje cest nameni dodatnih 210 tisoč evrov, del denarja za vzdrževanje pa bi se vzel tudi iz sredstev, namenjenih ureditvi začasnih prostorov vrtca. To je razburilo ravnatelja Osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici Marka Kranerja, ki je na seji opozoril, da bo brez varstva jeseni ostala skupina otrok, saj je enota vrtca polno zasedena, v šoli pa več ni prostora.

»Dolgo ste se hecali, še se hecate«

»Dolgo ste se hecali, še se hecate. Na šoli več ni prostora. To sem povedal že lani, pa ste me vsi skupaj peljali žejnega čez vodo. Hvala bogu, da smo bili letos zelo malo v šoli in smo delali večinoma na daljavo,« je bil oster Kraner in obsodil obe strani, tako župana Antona Slano kot skupino sedmih svetnikov, ki so že dalj časa na nasprotnih bregovih. »Da štirioddelčni prizidek k vrtcu danes ne stoji, je kriv župan, da pa petoddelčni vrtec ne stoji, pa je kriva skupina svetnikov,« je še izjavil ravnatelj. Na začasni lokaciji bi z denarjem, ki je bil predviden, lahko zagotovili varstvo za eno ali več skupin, dokler vrtec ne dobi prizidka.

DSC_3215
Marina Vrbnjak
Marko Kraner: »Na šoli več ni prostora. To sem povedal že lani, pa ste me vsi skupaj peljali žejnega čez vodo.«

Svetniki so s sprejetim amandmajem spremenili tudi proračunsko postavko gradnje prizidka k obstoječemu vrtcu. Na eni od prejšnjih sej je bil sprejet kompromisni predlog, da se pristopi k gradnji prizidka petoddelčnega vrtca, v kolikor bo občina uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju gradnje vrtcev, v primeru neuspeha na razpisu pa gre občina v takojšnjo gradnjo prizidka štirioddelčnega vrtca. Rezultati razpisa so danes že znani, iz njih pa je razvidno, da se je občina uvrstila na 43. mesto na prioritetni razvrstitvi, sofinanciranja pa bo deležnih samo prvih 18 projektov. »Skromno število točk iz merila demografija in demografska študija sta samo dokaz, da ne potrebujemo predimenzionirane in predrage novogradnje petoddelčnega prizidka k vrtcu, ampak je v naslednjih desetih letih čisto dovolj prizidek štirioddelčnega vrtca, h katerega gradnji se pristopi takoj. Istočasno se posodobi kuhinja. Občina bo tako prihranila znatna sredstva za druge prepotrebne razvojne projekte,« je skupina sedmih svetnikov utemeljila vloženi amandma. V proračunu je tako zdaj načrtovano gradnjo petoddelčnega prizidka k vrtcu zamenjal štirioddelčni prizidek.

Proti plezalnemu poligonu, za balinišče

Na predlog svetnice Valentine Marinič so sprejeli tudi odločitev, da za nakup defibrilatorjev namenijo dodatnih pet tisoč evrov. »V prejšnjih letih se je v naši občini namenjalo več skrbi za namestitev defibrilatorjev po krajih, ki so bolj oddaljeni od zdravstvene ustanove. V zadnjem času se opaža, da se tej tematiki posveča vedno manj pozornosti. Zato menimo, da se za vasi Selišči - Kupetinci in Bolehnečici kupita defibrilatorja za nujno pomoč vaščanom in se namestita na gasilski dom.«

IMG_20210421_164617
Marina Vrbnjak
V Svetem Juriju ob Ščavnici občinski svet zastopa 11 svetnikov, župan Anton Slana in skupina sedmih svetnikov pa sta že skoraj dve leti v sporu glede gradnje prizidka k obstoječemu vrtcu.

Svetnica Slavica Trstenjak pa je predstavila amandma, s katerim so za 10 tisoč evrov povišali sredstva, namenjena neposredni socialni oskrbi starejših občanov. Pri tem bodo denar zagotovili iz sredstev, namenjenih ureditvi plezalnega poligona. »Plezalni poligon je v neposredni bližini pokopališča. Neprimerno in nedostojno je, da se tak objekt postavi v bližini prostora počitka in miru. To je prostor, kjer se pričakuje spoštovanje do umrlih, tudi naših najbližjih. Prav tako občina ne more posegati na zemljišče, ki ni v njeni lasti. Tudi ni preverjen interes za tak način športnega udejstvovanja.«

Pri travnatem igrišču zraven tamkajšnje osnovne šole pa bodo gradili balinišče. Da je bilo vse potrebno glede gradnje pripravljeno že pred tremi leti, od takrat pa niso bile izvedene nobene aktivnosti, je v amandmaju zapisala skupina sedmih svetnikov. »Kljub temu da se špekulira z uspešnostjo na razpisih fundacije za šport, predlagamo, da se nemudoma gre v gradnjo balinišča, ki bo postalo mesto srečanja za vse generacije občanov, ki jih veseli ta zvrst športa.«

sveti-jurij-ob-ščavnici vrtec občina