vestnik

(VIDEO) Ko človek postane blago 

Adriana Gašpar, 30. 7. 2018
Profimedia
Trgovina z ljudmi je najbolj donosna kriminalna dejavnost. Fotografija Profimedia
Aktualno

Generalna skupščina Združenih narodov je pred petimi leti 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. 

Danes je na svetu več sužnjev kot kadarkoli v zgodovini, spreminjajo se le oblike zasužnjevanja. Trgovina z ljudmi se ne dogaja le na revnih območjih, vedno pa so vpletene tudi najvišje plasti države, sicer ne more obstati.
Po podatkih Združenih narodov je približno 21 milijonov ljudi po vsem svetu žrtev prisilnega dela, pri čemer so vključene tudi žrtve trgovine z ljudmi. Trgovine z ljudmi je več vrst, najpogostejša je prostitucija, pa tudi prisilno delo in beračenje.
Vsaka država na tem svetu je del trgovine z ljudmi, bodisi država izbora, tranzita ali kot država destinacija, kamor so žrtve trgovine z ljudmi nameščene. Kar eno tretjino vseh žrtev predstavljajo otroci, 70 odstotkov odraslih žrtev pa je žensk, ugotavljajo v poročilo Združenih narodov.
http://www.un.org/en/events/humantrafficking/
Društvo Ključ
"Naše osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi."

Dogaja se tudi v Sloveniji

Tudi Slovenija je del verige kriminalne verige. Kot pravijo v nevladni organizaciji Društvu Ključ, kjer so najbolj aktivni tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovini z ljudmi, je trgovanje z ljudmi suženjstvo 21. stoletja in ena izmed dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala.Dogaja se tudi v Sloveniji in to v vseh treh oblikah. Zaradi geografske lege t. i. “trgovske poti”, ki poteka preko Slovenije je tranzitna država za številne kriminalce; za mnoge pa tudi namembna država. Tako so tudi v Sloveniji žrtve prisiljene v prostitucijo, beračenje, delovno izkoriščanje, prisilne oziroma dogovorjene poroke. V manjšem delu pa je Slovenija tudiizvorna državaza številne žrtve trgovine z ljudmi, pri čemer so žrtve v glavnem prisiljene v prostitucijo in poroke.
Človek postane blago
Trgovanje z ljudmi[ang.Trafficking inHumanBeings] je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Pomeni strahotno kršenje človekovih pravic, saj človek postane stvar, s katero se trguje. Oseba je v lasti nekoga in mu/ji je odvzeta svoboda.


Društvo Ključ na različne oblike trgovanja z ljudmi opozarja tudi v videju.

##YOUTUBE-https://www.youtube.com/embed/PBtKzjN-axs##

pikantno trgovina z ljudmi prostitucija prisilno delo