vestnik

Virs: Iskanje tehnoloških rešitev jim je pisano na kožo

Majda Horvat, 17. 10. 2019
arhiv podjetja
Ključ za uspeh je, da se v izdelke vključi čim več znanja.
Aktualno

V sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer razvijajo nov proizvod na področju laserskega robotskega varjenja

Podjetje Virs je v sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer v fazi razvoja novega produkta na področju laserskega robotskega varjenja. Renato Pahor, direktor podjetja, predvideva, da ga bodo dokončali sredi prihodnjega leta, delovanje laserskega varilnega robota pa predstavili poslovnim partnerjem in kupcem na naslednjem dnevu odprtih vrat v jeseni. »Ta trenutek v Sloveniji ni resnejših integratorjev oziroma proizvajalcev česa takega. Obstajajo sicer aplikacije, ki pa so bolj ali manj uvožene, zato je ta projekt za nas večji razvojni izziv. Za ta namen smo tudi zaposlili nekaj mladih inženirjev, ki se z mentorji posvečajo samo temu delu,« je povedal sogovornik. Lendavsko podjetje Virs se ob izdelavi avtomatov in robotov za varjenje posveča tudi plazemskemu in laserskemu rezanju ter rezanju z vodnim curkom.


Umirjanje gospodarske rasti
V poslovnem svetu, v katerem se s svojo dejavnostjo giblje tudi Virs, velike zaskrbljenosti zaradi napovedi nove gospodarske krize ni mogoče zaznati. Po mnenju Pahorja gre bolj za umirjanje gospodarske rasti, ki je prej posledica neke konsolidacije, torej utrditve, kot pa resne napovedi kriznega dogajanja. Obdobje umirjanja pa je naravni cikel vsakega razvoja. Res je, pove Pahor, da različne informacije glede ohlajanja gospodarstva prinašajo tudi njihovi kupci. Tisti, ki so posredno ali neposredno vezani na avtomobilsko industrijo, govorijo o večjem upadu, kar je lahko povezano z elektrifikacijo avtomobilov, medtem ko v težki industriji in gradbeništvu upada naročil ni občutiti, tu pa si še naprej obetajo rast.


Lani 70-odstotna rast


Skokovito rast je v nekaj letih doseglo tudi podjetje Virs. Lani je bila ta celo 70-odstotna v primerjavi z letom 2017. Pahor pravi, da bi bilo takšno rast povsem nerealno pričakovati tudi v prihodnje, saj bo že letošnji poslovni izid podoben lanskemu. Lani pa so ustvarili skoraj osem milijonov evrov prihodka. Bolj kot rast prihodkov se mu zdi pomembna 40-odstotna rast dodane vrednosti na zaposlenega. Ta je lani znašala skoraj 70 tisoč evrov. (Za primerjavo, v Pomurju je bila 35 in v Sloveniji 44 tisoč evrov). 
»V zadnjih letih smo načrtno delali v tej smeri. Razvijali smo novo programsko opremo in jo tudi patentirali, uporabili nove pristope pri gradnji robotskih celic, da bi bile stvari čim bolj univerzalne, kar je vse prispevalo k rasti dodane vrednosti,« pojasni sogovornik.

lendava, virs
arhiv podjetja
Aleš Puklavec, prokurist, in Renato Pahor, direktor, sta pred petnajstimi leti ustanovila podjetje Virs.


Lani zaposlili deset delavcev
Zaradi pospešene rasti in povečanega povpraševanja po njihovih proizvodih so v podjetju zavzeto iskali nove delavce in jih lani zaposlili deset, podelili pa so tudi tri štipendije. Zdaj jih je zaposlenih 40. Podjetje je z načrtnim vlaganjem v kader doseglo, da ima ekipo vrhunskih strokovnjakov. Dve tretjini zaposlenih je z višjo in visoko stopnjo izobrazbe, tretjina pa jih ima srednješolsko. Povprečna bruto plača v podjetju presega dva tisoč evrov. »Težimo k temu, da bi bili naši sodelavci zadovoljni in da bi jim ustvarili dobre pogoje za delo. Kajti vsak mlad sodelavec, ki pride k nam, postane popolnoma samostojen šele po nekaj letih, zato je za podjetje velik udarec, če potem po petih letih tak mladi kader odide,« je povedal sobesednik.


Zahtevno jim je pisano na kožo
Ključ za poslovni uspeh in obstoj podjetja je, da se v izdelke vključi čim več znanja, saj je le tako mogoče na trgu dosegati tudi višjo ceno. »V podjetju težimo k temu, da bi ustvarili ter ponujali čim kompleksnejše rešitve za kupce. Nekaterim smo že tudi postali razvojni partner. Ti prihajajo k nam z nekimi idejami in potem sprašujejo, ali je to sploh možno realizirati. Skupaj torej iščemo rešitve, kar je za nas dobro. Čim zahtevnejše so in kompleksnejše, bolj so nam pisane na kožo,« je dejal Pahor. Takih ponudnikov je na trgu malo. Tudi na tujih trgih, kjer podjetje Virs povečuje prihodke, izvaža pa predvsem v Avstrijo, na Madžarsko, Hrvaško in nekaj že tudi v Srbijo.


Dobiček vlagajo v razvoj
Pospešena rast podjetja v zadnjih letih se pozna tudi po ustvarjenem bilančnem dobičku, ki je lani znašal 1,3 milijona evrov. »Dobiček v veliki meri namenjamo za posodabljanje opreme, najmanj pol milijona evrov bomo zdaj vložili v razvojni projekt laserskega varilnega robota,« je razkril sobesednik.
Ustvarjeni dobiček pa je v očeh poslovnih partnerjev tudi kazalec dobrega in stabilnega poslovanja ter odgovornosti do zaposlenih in okolja, v katerem podjetje posluje. To potrjuje tudi platinasti certifikat odličnosti AAA, ki ga je podjetju Virs letos podelila analitična hiša Bisnode. Tega ima le dober odstotek slovenskih subjektov. Prav tako je podjetje Virs v akciji Gazela ponovno nominirano za dravsko-pomursko gazelo.


Odnos do okolja 
Podjetje Virs ima svoje poslovne in proizvodne prostore v lendavski industrijski coni, ki je povezana z avtocesto in je geografsko tudi zelo dobra točka za poslovanje čez mejo. Svojo odprtost v svet in okolje pa podjetje najprej želi uresničiti doma, z dobrim sodelovanjem z lokalno skupnostjo in šolami, ki pošiljajo svoje učence k njim na praktično delo.

virs lendava
Kaj zdaj berejo drugi