vestnik

Slovenija bo sofinancirala izgradnjo centra v Radmožancih

Vestnik.si, STA, 23. 7. 2021
Arhiv
Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijski center Pomurske madžarske narodne skupnosti v Radmožancih.
Aktualno

Vlada je v četrtek potrdila predlog za sofinanciranje izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra Pomurske madžarske narodne skupnosti v Radmožancih v višini 100.000 evrov. Po 50.000 evrov bosta zagotovili ministrstvi za zdravje ter za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt izgradnje in vzpostavitve centra v Radmožancih izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost kot osrednja organizacija avtohtone madžarske narodne skupnosti v Prekmurju.

Pomembna je tudi skrb za zagotovitev enakih možnosti in v tej zvezi enake obravnave ranljivih skupin. Mednje sodijo otroci, še posebej otroci s posebnimi potrebami, ki jim je treba zagotoviti celostno obravnavo. Osrednji cilj projekta center Radmožanci je izdelava takšnega sistema pomoči in podpore, ki zajema skupno delovanje različnih strokovnih področij, kar se posledično odrazi v čim zgodnejšem prepoznavanju otrok z različnimi dejavniki tveganja v razvoju in razvojnimi odstopanji. Prav tako je cilj nuditi ustrezno podporo in pomoč otrokom in celotni družini. Vse to so nujni predpogoji za optimalen razvoj otrokovih sposobnosti, krepitev kompetenc celotne družine in socialno vključenost tako otroka kot družine.

Otroci in starši bodo v Hiši generacij Radmožanci imeli obravnave v svojem maternem jeziku, ki je madžarščina.
Več kot 30 družin na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja, torej v Lendavi in njeni okolici, zdaj s svojimi otroki odhaja na obravnave v sosednjo Madžarsko.

vlada manjšina otroci financiranje
Kaj zdaj berejo drugi