vestnik

Vlada določila storitve, ki jih morajo opravljati tudi stavkajoči zdravniki

STA, Vestnik, 29. 2. 2024
Sašo Švigelj
Pred jutrišnjo uveljavitvijo umikov soglasij za nadurno delo zdravnikov je vlada sprejela nabor storitev, ki morajo biti opravljene tudi v času trajanja stavke. Odločitve, ki so bile sprejete na današnji seji vlade, je na tiskovni konferenci predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.
Aktualno

Vlada je sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke zdravniškega sindikata Fides. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, je v izjavi dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Med storitvami, ki jih bodo zdravniki morali izvajati, je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel naštela tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj."Cilj vlade je zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava," je dejala ministrica.

V zadnjem času so v javnosti odmevale omejitve dostopnosti invalidov do zdravniških pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. "S takimi omejitvami sta invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in nasploh v družbo," je opozorila. Dodala je, da se jim s tem poslabšata življenjski standard in kakovost življenja, zato stavka Fidesa nikakor ne more biti upravičen razlog za neizvajanje teh storitev.Na ministrstvo se obračajo tudi svojci oskrbovancev v domovih za starejše, ki zaradi zdravniške stavke niso prišli do informacij o zdravstvenem stanju svojih staršev, "kar seveda za njih predstavlja velike duševne stiske".

Prav tako bo v skladu z odlokom treba obravnavati paciente z napotnico zelo hitro. "Glede na dejstvo, da Fidesova stavka traja že sedem tednov in da je čas njenega zaključka težko napovedati, bi odlašanje s temi storitvami pacientom lahko povzročilo resno zdravstveno škodo," je pojasnila ministrica.

Poudarila je še, da se zaveda pomembnosti pravice do stavke, vendar pa mora ta biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti. Odlok bo predvidoma danes objavljen v uradnem listu, veljati pa naj bi začel v petek.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesle napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Preklici v veljavo večinoma stopijo z začetkom marca.

zdravstvo zdravniki ministrica ukrepi valetnina-prevolnik-rupel