vestnik

(VODOVOD SISTEMA B) Čakajo le še slovesen podpis pogodbe

Damjana Nemeš, 30. 11. 2021
Nataša Juhnov
Pogodba med pristojnim ministrom, župani in izvajalcem del o izvedbi nadgradnje vodovoda sistema B bo podpisana v naslednjih dneh.
Aktualno

Zadeve na področju nadgradnje vodovoda sistema B se le premikajo v pozitivno smer.

»Končno imamo izbranega izvajalca za oba sklopa, to je družba Teleg-M. Sedaj moramo počakati na slovesen podpis pogodbe, ki bo predvidoma v naslednjih nekaj dneh, nato pa bomo končno lahko začeli dela,« je zadovoljen Edvard Mihalič, župan Občine Rogašovci, ki je nosilka projekta. Zakaj se je postopek zavlekel? Potem ko je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak konec maja podpisal vlogo za odločitev o podpori za neposredno potrditev projekta nadgradnje vodovoda sistema B, se je napovedovalo, da bo slovesni podpis pogodbe o sofinanciranju med pristojnim ministrom in župani vključenih občin sledil do konca junija. A se je zapletlo zaradi pritožb neizbranih izvajalcev gradbenih del v sklopu A in sklopu B. Na javni razpis so se prijavile družbe Pomgrad, IMP in Teleg-M, naročnik javnega razpisa, Občina Rogašovci, pa je v pogajanjih priznal sposobnost ponudnikoma IMP in Teleg-M. Zoper navedeno odločitev je družba Pomgrad vložila zahtevek za revizijo, ki sta ga naročnik in državna revizijska komisija zavrnila. Zoper ravnanje naročnika Občine Rogašovci so 3. septembra letos skupni ponudniki IMP, V3 in Proadria vložili še en zahtevek za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Tudi ta zahtevek je bil po odločitvi državne revizijske komisije neutemeljen. »Končno smo torej korak bližje začetku del. Seveda se bo treba po podpisu pogodbe in pred začetkom del pogovoriti o tem, kdaj, kje in kaj se bo delalo že letos, kaj prihodnje leto in kaj leta 2023,« je še povedal Mihalič.

vodovod-sistema-b nadgradnja podpis-pogodbe
Kaj zdaj berejo drugi