vestnik

Vrtec na Bistrici raste po načrtu

M. H., 14. 11. 2022
Majda Horvat
Nov vrtec na Bistrici gradijo ob stavbi zdajšnjega.
Aktualno

Vrednost celotne naložbe je po pogodbi z glavnim izvajalcem del 3,1 milijona evrov z DDV, s tem da je bodo letos realizirali približno četrtino.

Gradnja novega vrtca na Srednji Bistrici poteka brez večjih težav in po načrtu. Vrednost celotne naložbe je po pogodbi z glavnim izvajalcem del 3,1 milijona evrov z DDV, s tem da je bodo letos realizirali približno četrtino. Prihodnje leto bo ta delež 60 odstotkov in 15 odstotkov v letu 2024. 

Dela izvaja podjetje Vg5 z domačim gradbenim podjetjem, gradbeni nadzor pa Eko ing, gradbeni inženiring. Občina Črenšovci je v rebalansu letošnjega proračuna za naložbo zagotovila 560.000 evrov, kar bo ob sedanjem poteku gradnje tudi porabljeno.

Občina je projektno dokumentacijo za gradnjo novega vrtca, ki jo je izdelalo podjetje Atrij, pridobila leta 2020, februarja 2021 pa gradbeno dovoljenje. Projekt je prijavila na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobila sofinanciranje v višini skoraj 1,2 milijona evrov. Preostanek finančnih sredstev bo zagotovila iz proračuna.

Nov objekt bo stal poleg obstoječe zgradbe vrtca, ki je bila zgrajena leta 1980, in ob parkirišču Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, katere enota je vrtec. Letos ga obiskuje 65 otrok, ki so razporejeni v štiri oddelke, eden od teh je zaradi prostorske stiske v šoli.

vrtec bistrica
Kaj zdaj berejo drugi