vestnik

Za čebelarje odprtih več javnih razpisov

Vestnik.si, STA, 2. 3. 2024
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Z včerajšnjim dnem se je odprlo več javnih razpisov za intervencije v čebelarskem sektorju, med drugim za sofinanciranje sadik medovitih rastlin, sofinanciranje zdravil ter za obnovo čebelnjakov in nakup čebelarske opreme. Razpisi bodo odprti do konca julija 2024.

Razpise je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v uradnem listu objavilo 13. oktobra lani, so spomnili na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.Predmet prvega javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva, so pojasnili na agenciji. Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje tega javnega razpisa, znaša slabih 25.700 evrov.

Na razpisu za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 bo v okviru razpisa na voljo do 226.600 evrov. Glavni namen razpisa je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov, so zapisali na ministrstvu. Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme v programskem letu 2024 brez vštetega DDV znaša za vlagatelja od 1400 do 25.000 evrov, odvisno od števila čebeljih družin.

čebelarstvo-donko, čebele, med, čebela, panj
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.

Za sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 je na voljo do 24.630 evrov. Glavni namen razpisa je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v registru nepremične kulturne dediščine.Za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024 je ministrstvo razpisalo do 20.700 evrov. Z razpisom ciljajo na zagotavljanje zdravstvenega varstva čebel in večje varnosti čebeljih pridelkov.

čebelarstvo-donko, čebele, med, čebela, panj
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.

Pri razpisu za sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024 je ministrstvo razpisalo nekaj več kot 49.000 evrov. Kot so zapisali ob objavi razpisa, je njegov glavni namen zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024 pa je ministrstvo razpisalo do 275.900 evrov. Namen je zagotavljanje večje kakovosti in varnosti medu in ostalih čebeljih pridelkov.

Na vseh razpisih je rok za oddajo vlog začel teči danes, odprti bodo do zaprtja oz. do 31. julija 2024 do 15. ure.

razpis čebelarstvo
Kaj zdaj berejo drugi