vestnik

Za hleve v Ocinju potrebna presoja vplivov na okolje

Majda Horvat, 12. 11. 2020
Vestnik.si
Arso je odločil, da mora Panvita za gradnjo dveh novih hlevov pridobiti presojo vplivov na okolje.
Aktualno

Arso odločil, da mora Panvita za gradnjo dveh novih hlevov pridobiti presojo vplivov na okolje. Prav tako je okoljska agencija odločila, da se zahtevek nekaterih prebivalcev iz Ocinja, da se jim prizna status stranskega udeleženca v predhodnem postopku, zavrže.

Panvita bo morala za gradnjo hlevov za plemenske svinje v Ocinju izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Tak sklep je v predhodnem postopku sprejela in pred nekaj dnevi objavila Agencija RS za okolje in prostor (Arso). Prav tako je okoljska agencija odločila, da se zahtevek nekaterih prebivalcev iz Ocinja, da se jim prizna status stranskega udeleženca v predhodnem postopku, zavrže.

Odločitev glede pravice posameznikov do statusa stranskega udeleženca v predhodnem postopku ne preseneča, zato pa velik preobrat pri načrtovani investiciji pomeni odločitev okoljske agencije glede izvedbe presoje vplivov na okolje. Direktor Panvite Branko Virag je namreč še julija letos zagotavljal, da so z ministrstva za okolje prejeli potrditev, da za postavitev novih hlevov na območju, kjer je v preteklosti že potekala živinorejska proizvodnja oziroma reja govejih pitancev,  presoja vplivov na okolje ni potrebna.

ocinje, hlev, plemenske-svinje, skupina-panvita
Damjana Nemeš
Branko Virag, direktor Skupine Panvita je še julija trdil, da za načrtovano gradnjo hlevov za svinje v Ocinju presoja vplivov na okolje ni potrebna. Foto Damjana Nemeš

Kateri so bistveni poudarki obrazložitve sklepa Arsa? Glede statusa stranskih udeležencev krajanov Ocinja okoljska agencija ugotavljajo, da stranska udeležba v predhodnem postopku ni mogoča. Oziroma je ta zakonsko predvidena samo za relevantne nevladne organizacije v primeru, če upravni organ v predhodnem postopku odloči, da presoja vplivov na okolje za nek poseg ni potrebna. Okoljskim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, pa je v tem primeru sodelovanje dovoljeno oziroma omejeno le na pritožbo.

Pri sklepu, da je za načrtovano gradnjo dveh hlevov za plemenske svinje v Ocinju potrebno izvesti presojo vplivov na okolje pa Arso v obrazložitvi med drugim navajajo, da v predhodnem postopku ni mogoče preveriti učinkovitosti, izvršljivosti in primernosti ukrepov varstva okolja, tudi z vidika poseganja v območje Natura 2000 in na zavarovano območje. Ob tem še navajajo, da ima nosilka nameravanega posega o tem drugačno mnenje. Pritožba zoper ta sklep pa ne zadrži njegove izvršitve.

ocinje, hlevi, plemenske-svinje, panvita
Vestnik.si
V Ocinju, kjer naj bi postavili nova hleva, še vedno stojijo stari objekti. Foto Damjana Nemeš

ocinje hlevi-za-svinje panvita presoja-vplivov