vestnik

Za podjetništvo na podeželju in dopolnilne dejavnosti na kmetijah 15 milijonov evrov

STA, 4. 7. 2020
STA
Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju.
Aktualno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju. Razdelili bodo 15 milijonov evrov.

Namen razpisa je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, ter omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večji prihodek na podeželju in na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Razpis se izvaja in financira preko programa razvoja podeželja 2014-2020.Podpore bodo med drugim namenjene za dejavnosti v turizmu, trgovino, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalno samooskrbo, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnosti, so sporočili z ministrstva.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, zavodi ali zadruge. Naložba se mora nahajati v naseljih z manj kot 5000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti. Pogoji so postavljeni tudi glede obsega dela ter ustvarjenega prihodka iz poslovanja v letu pred vložitvijo vloge.

Z državnimi nepovratnimi sredstvi bo mogoče pokriti do polovico upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti ter pet milijonov za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe. Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra.

ministrstvo kmetijstvo razpis