vestnik

Za vrtec dodatni prostori, fitnes se je preselil na drugo lokacijo

Majda Horvat, 2. 6. 2021
Majda Horvat
Fitnes center v Turnišču se je preselil v nove prostore, ki jih je v ta namen Občina Turnišče uredila v nekdanji poslovni stavbi Rodovite.
Aktualno

Fitnes se je preselil v preurejene prostore v nekdanji poslovni stavbi Rodovite. V ta namen jih je uredila občina.

Fitnes center v Turnišču se je preselil v nove prostore, ki jih je v ta namen Občina Turnišče uredila v nekdanji poslovni stavbi Rodovite. Gradbena dela so se začela izvajati v januarju, okvirna vrednost naložbe pa je znašala 135 tisoč evrov. Center bodo ponovno odprli čez nekaj časa oziroma po namestitvi celotne vadbene opreme, prostore pa bo imelo tudi v prihodnje v najemu športno društvo Izziv Pomurje.

Prostore, kjer je do zdaj deloval fitnes, ti pa so bili v pritličju večnamenskega objekta občine, bo ta namenila za potrebe vrtca, vanje pa se bosta po preureditvi preselili dve skupini otrok. Zaradi vse več mladih družin  se namreč povečuje število otrok, tako da dva oddelka vrtca že zdaj gostujeta v prostorih osnovne šole, ta pa prav tako več prostora potrebuje za povečano število učencev. 
Občina je za ureditev dodatnih prostorov za varstvo otrok že pripravila dokumentacijo in izbrala izvajalca gradbenih del. Pripravljalna dela so se začela izvajati včeraj, občina pa ima tudi v načrtu, da bi, odvisno od finančnih zmožnosti, hkrati s prilagoditvijo prostorov za potrebe vrtca zgradila še prizidek, ki bi povezal objekt vrtca z večnamenskim centrom, ki sta sosednji stavbi.   

občina-turnišče vrtec fitnes