vestnik

Zakaj je ministrstvo spremenilo odločitev in za koncesionarja izbralo AP Murska Sobota?

Rok Šavel, 22. 9. 2022
Vanesa Jaušovec
Avtobusni promet Murska Sobota je po dolgem boju dosegel pridobitev koncesije, brez katere bi bil močno ogrožen njegov poslovni obstoj.
Aktualno

Kranjski ponudnik ni znal dokazati, kako bi lahko izpeljal posel s ponujeno nižjo ceno – Odločitev še ni pravnomočna.

V boju za mamljivo, celo poslovno eksistenčno koncesijo za opravljanje avtobusnih linijskih prevozov v Pomurju je prišlo do preobrata, ki se je v zadnjih tednih in mesecih že nakazoval. Ministrstvo za infrastrukturo je ob ponovnem pregledu ponudb za pomurski sklop, ki ga je opravilo po razveljavitvi marčevske odločitve, da se za koncesionarja v naslednjih petih letih izbere kranjska Arriva, presodilo drugače. Po številnih pritožbah je zdaj koncesijo podelilo drugemu ponudniku – soboški družbi Avtobusni promet (AP) Murska Sobota. Ponudba Arrive, ki je bila pripravljena prevoze v Pomurju, konkretno naj bi bilo to 4,6 milijona kilometrov na leto, opravljati po ceni 1,80 evra na kilometer, je bila zavrnjena kot nedopustna. Ravno cena, ki jo je ponudila Arriva v Pomurju, je bila predmet ostrih polemik, saj so v soboškem avtobusnem podjetju trdili, da gre za predatorsko in dampinško ceno, ter Arrivi očitali kršitev pravil konkurence z namenom, da se jih kot dosedanjega koncesionarja izrine s trga.

Brez državnih milijonov ne greKot izhaja iz nedavno objavljenega poslovnega poročila družbe Avtobusni promet Murska Sobota, so v minulem letu ustvarili slabih 7,6 milijona evrov prihodkov in poslovno leto končali s čistim dobičkom v višini nekaj več kot 152 tisočakov. Prihodki iz koncesije so lani znašali več kot 5,6 milijona evrov, kar je več kot 70 odstotkov vseh prihodkov, ki jih je soboški avtobusni prevoznik ustvaril lani. Niso dokazali, da lahko vozijo tako poceni


V Arrivi so ves čas zatrjevali, da je njihova ponujena cena ekonomsko vzdržna in oblikovana na podlagi ekonomskih in prometnih analiz, ter poudarjali, da razlika v ceni – v AP Murska Sobota so ponudili 1,94 evra na kilometer, zgornja meja pa je bila 1,95 evra na kilometer – znaša zgolj sedem odstotkov. In kakšne so nove ugotovitve ministrstva, zaradi katerih je bil izbran ponudnik, ki bo državo na leto stal 8,9 milijona evrov, in ne ponudnik, ki bi v Pomurju prevoze opravljal za 8,3 milijona evrov na leto? Kot je navedeno v odločitvi ministrstva, je ponudbena cena Arrive notranje nekonsistentna, podana v nasprotju z zahtevami naročnika, ravno tako Arriva ni predstavila elementov, na podlagi katerih bi bilo mogoče preveriti, ali gre za neobičajno nizko ceno. V nadaljevanju na ministrstvu še pojasnjujejo, da predložena dokazila Arrive ne pojasnjujejo stroškovne cene goriva, amortizacije, dela voznikov in cestnin. »Naročnik ne trdi, da ponudnik ni zmožen izpolnitve naročila po ponudbeni ceni 1,80 evra/kilometer, pač pa, da ponudnik ni dokazal, da lahko izpolni naročilo po ponudbeni ceni 1,80 evra/kilometer, saj iz danih pojasnil ne izhajajo elementi, na podlagi katerih bi bilo mogoče pojasniti ponudbeno ceno po elementih,« sklenejo na ministrstvu, kjer so pregledali tudi ponudbo AP Murska Sobota in ugotovili, da pa ta izpolnjuje pogoje ter je edina preostala dopustna ponudba, zato je niso niti točkovali z vidika meril.

Se bodo zdaj pritožili pri Arrivi?


Odločitev o izboru koncesionarja ni pravnomočna, Arriva pa ima do konca naslednjega tedna možnost vložitve zahtevka za revizijo, v katerem mora navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. »Trenutno odločitev ministrstva za infrastrukturo preučujemo, zato je ne moremo podrobneje komentirati. Po natančni preučitvi odločitve bomo lahko dali celovit komentar in tudi povedali, kakšni bodo nadaljnji koraki Arrive v tej zadevi,« so redkobesedni v skupini Arriva v odgovoru na naše vprašanje, ali bodo to možnost tudi izkoristili, s čimer bi postopek izbora koncesionarja znova podaljšali. V AP Murska Sobota, kjer si kruh služi več kot 130 ljudi, pa odločitev ministrstva pozdravljajo, a je podrobneje do pravnomočnosti ne želijo komentirati.

koncesija ap-murska-sobota ministrstvo-za-infrastrukturo
Kaj zdaj berejo drugi