vestnik

Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

Jože Gabor, 1. 10. 2021
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko
Aktualno

V kulturnem domu v Dobrovniku so na zaključni konferenci predstavili štiriletne aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta Večnamenski romski center Dolinsko.

Projekt je izvajala Ljudska univerza Lendava ob pomoči občine Lendava. Aktivnosti sta vodili direktorica Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc in romski aktivator Nataša Horvat, ki živi v romskem naselju Dolga vas. Cilj projekta je bil krepitev socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti na območju lendavske upravne enote je povedala Rahela Hojnik Kelenc. Z različnimi aktivnostmi so si prizadevali spodbuditi pripadnike romske skupnosti za večje vključevanje v širšo družbeno skupnost. Organizirali so delavnice po naseljih, v katerih živijo Romi, poletne tabore za otroke in izobraževanja. Rome so informirali in jim svetovali, kako priti do poklica in dodatne izobrazbe. Spodbujali pa so tudi mlade Rome za nadaljnje izobraževanje po končani osnovni in srednji šoli. Vrednost projekta je bila nekaj manj kot 140 tisoč evrov, od tega je Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada prispevala 85 odstotkov, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa 15 odstotkov.

večnamenski-romski-center-dolinsko, lendava
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

V delavnice in druge aktivnosti so vključili tako otroke, kakor tudi najstnike in druge generacije, se posvetili družinam, ženskam, brezposelnim ter drugim skupinam, je dodala Nataša Horvat. Z različnimi aktivnostmi pa si niso prizadevali samo za razvoj romske skupnosti, ampak tudi za spodbujanje medkulturnega dialoga med Romi in neromi, predvsem pa so si prizadevali med Romi spodbujati zaupanje v javne ustanove. Pri tem so sodelovali z različnimi organizacijami in javnimi ustanovami, kot so policija, Center za socialno delo, šole in drugimi. Veseli jih, da so se pripadniki romske skupnosti odzvali v velikem številu.

večnamenski-romski-center-dolinsko, lendava
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

Direktor urada vlade za narodnosti Stane Baluh je na zaključni konferenci povedal, da se iz tega, kar so naredili v preteklih štirih letih, lahko gradi zelo dobra prihodnost. Vprašanje integracije romske skupnosti je bilo z mnogih vidikov v tem projektu ključno. Ta projekt pomeni povezovanje ljudi z ljudmi in delo z ljudmi za ljudi. Cilj je omogočiti boljše pogoje za vsakogar, še posebej pa za tiste najbolj ranljive v naši okolici. Veliko ljudi je bilo obogatenih preko tega projekta.

večnamenski-romski-center-dolinsko, lendava
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

Obiskovalce so nagovorili še dobrovniški župan Marjan Kardinar, predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Marko Lemaić, predsednik Svet romske skupnosti Jožek Horvat Muc in predstavnik Zveze za razvoj romske manjšine Preporod Rok Petja. Sledil je strokovni del, na katerem so o vključevanju Romov govorili strokovnjaki iz Slovenije in Hrvaške.

večnamenski-romski-center-dolinsko, lendava
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

večnamenski-romski-center-dolinsko, lendava
Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko

Jože Gabor
Zaključili štiriletni projekt Večnamenski romski center Dolinsko
večnamenski-romski-center DOBROVNIK ljudska-univerza-lendava